Gara: Srbija je odložila rok za otvaranje vojnih i policijskih arhiva

Kuštrim Gara
Izvor: Prt. Scr.

Šef Komisije za nestala lica kosovske vlade Kuštrim Gara rekao je da je Srbija odložila rok za otvaranje dokumenata arhiva bivše Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutrašnjih poslova, prenosi Koha.

Po njegovim rečima, kosovska strana je zatražila puni pristup arhivima bivše jugoslovenske vojske, arhivima bivše policije i Ministarstva unutrašnjih poslova.

"Paradoksalno, što je skandal, ne samo da pristup nije dozvoljen, već je upravo suprotno, Srbija nedavno pristupila izmenama i dopunama važećeg zakonodavstva, odlažući rokove za deklasifikaciju tajnih podataka, jer su 22 godine posle rata tajni podaci, zavisno od klasifikacija, trebalo da budu dostupni javnosti. Srbija je promenila zakonske procedure, odlažući rok za uklanjanje tajnosti", rekao je Gara u emisiji "Desk" na KTV.