Hadžiu: Tužilaštvo da preduzme mere u rasvetljavanju slučaja Dehari

Aljbuljena Hadžiju
Izvor: Reporteri

Ministarka pravde Aljbulena Hadžiu izjavila je da je Inspektorat institucije koju vodi izvršio inspekcijski nadzor u vezi sa sprovođenjem postupka u Popravnoj službi Kosova, zbog smrti bivšeg aktiviste Samoopredeljenja Astrita Deharija, pri čemu su utvrđeni brojni prekršaji, prenosi Koha.

"Odobravanje bivšeg direktora Pritvorskog centra u Prizrenu Destana Zogaja službenicima Iljberu Topaliju, Burimu Bulješkaju i članovima Komisije Kosovske popravne službe da preuzmu snimke sa bezbednosnih kamera, predstavlja kršenje krivičnog zakonodavstva i relevantnog zakonodavstva za zaštitu podataka“, izjavila je Hadžiu.

Hadžiu je navela da je u nalazima Inspektorata naglašeno da su 2016. godine u slučaju Astrita Deharija izdata dva kontradiktorna izveštaja. Prvi 14. novembra, a drugi 21. novembra. U prvom izveštaju glavni inspektor je slučaj opisao kao samoubistvo, a u drugom izveštaju kao smrt.

Ona je rekla da je na organima gonjenja da utvrde da li je izveštaj falsifikovan i da li glavni inspektor govori istinu.

„Umesto da odmah suspenduju odgovorno osoblje u Pritvorskom centru u Prizrenu, oni su nastavili da rade do 21. novembra 2016. godine, što ostavlja prostor za manipulaciju dokazima i svedočenjima. Na osnovu ovog izveštaja konstatuju se kontradiktorne i nejasne radnje, te pozivamo tužilaštvo da preduzme adekvatne i kvalitetne mere, u rasvetljavanju istine u slučaju Dehari“, poručila je Hadžiu.

Hadžiu je dodala da će izveštaj biti prosleđen glavnom tužiocu i biti upućen nadležnim organima, radi izricanja mera protiv lica uključenih u slučaj.

Bivši aktivista Samoopredeljenja Dehari pronađen je mrtav u pritvorskoj ćeliji u Prizrenu, 5. novembra 2016. godine.