Hasani: Srpski advokati u pravu po pitanju ukidanja dinara, ali Ustavni sud nije mesto za takvu žalbu

Enver Hasani
Izvor: Telegrafi

Nekadašnji predsednik Ustavnog suda Enver Hasani ocenio je da su srpski advokati u pravu i da pitanje valute ne može da bude regulisano Uredbom, ali i napomenuo da Ustavni sud nije pravo mesto za žalbu koju su podneli tražeći ocenu ustanovnosti odluke Centralne banke, već da bi to trebalo da bude predmet redovnog sudskog spora pred odeljenjima za administrativna pitanja Osnovnog suda u Prištini.

Komentarišući objašnjenje advokata Vasilija Arsića da se pitanje valute ne može regulisati propisima već zakonom koji ne postoji, Hasani je rekao da je srpski advokat u pravu.

“Srpski advokat je u pravu u vezi sa činjenicom da norma za sprovođenje člana 11.1 Ustava Kosova nikada ne može biti podzakonski akt, kao što je Uredba CBK”, naveo je Hasani.

On je rekao da je ipak malo verovatno da će Ustavni sud odluku CBK proglasiti neustavnom.

“Srpski advokat ne može biti stranka u postupku pred Ustavnim sudom po ovom pitanju. Nedostaje joj aktivan legitimitet, tako da ne spada ni u jednu od kategorija ovlašćene stranke u smislu člana 113. Ustava Kosova. Ovu uredbu niko ne može osporiti Ustavnom sudu jer nema ustavno ovlašćenje iz člana 113. Ustava. Pravni akt u pitanju, tj. Uredba CBK, nije vladina uredba niti njen pravni akt. Akti nezavisnih institucija i agencija mogu se osporavati samo u pogledu njihove zakonitosti prema važećem zakonu o upravnim sporovima. Ove predmete rešavaju redovni sudovi, odnosno odelјenje za administrativna pitanja Osnovnog suda u Prištini”, kazao je Hasani.

On je podsetio da je uvođenje evra kao sredstva plaćanja na Kosovu doneto odlukom Unmika.

“Kosovo je sa Ahtisarijevim planom i sa Ustavom na snazi jednostrano preuzelo primenu zakonskih struktura Unmika, uklјučujući i ovu u vezi sa označavanjem evra kao sredstva plaćanja. U užem i potpuno pravnom smislu nije sporno da je evro sredstvo plaćanja. U toj odluci Unmika međutim, nije rečeno da je evro jedino sredstvo plaćanja, jer se kao takav opisuje i srpski dinar. To je već duže vreme rezultiralo tolerancijom srpskog dinara kao sredstva plaćanja. Ovde, dakle, nije reč o ustavnoj garanciji: evro nema takav status. Član 11.1 Ustava precizira da se na Kosovu koristi jedinstvena valuta, tako da evro nije definisan kao takav”, navodi Hasani.

Na pitanje može li se onda odluka Unmik uzeti kao svojevrsno zakonsko rešenje o kome bi Ustavni sud odlučivao, Hasani kaže da je to nemoguće.

“Prošlo je vreme kada su važila pravila Unmika i Ahtisarijev plan. Kosovo je imalo rok za usaglašavanje pravno-ustavnog poretka nakon nezavisnosti 17. februara 2008. godine i taj period je istekao. Za potrebe direktnog delovanja u pravnom poretku Kosova, pravila Unmika ili Ahtisarijev plan nikada ne mogu da se primenjuju. U septembru 2012. godine nadgledana nezavisnost je zatvorena i takve odredbe su uklonjene iz Ustava Kosova, koji je danas najviši pravni akt u zemlјi”, kaže Hasani.

Prema njegovim rečima problem oko ukidanja dinara, ali i regulisanja zvanične valute na Kosovu može da se reši isključivo donošenjem adekvatnih zakona.

“Nikada i nigde ni u jednoj državi nije dozvolјeno podzakonskim aktom definisati nacionalnu valutu. To se čini ustavom ili zakonom prema izričitom ustavnom ovlašćenju. U našem slučaju, tako nešto bi moralo biti utvrđeno zakonom, na osnovu ovlašćenja iz člana 11.1 Ustava. Zakon p CBK koji je trenutno na snazi, nažalost, nije predvideo tako nešto, što je navedeno u članovima 16. i17. tog Zakona. Štaviše, član 16.1 predviđa da će ‘Valuta Kosova biti određena zakonom u skladu sa čl. 11. Ustava’. Ova formulacija ovog zakona je čudna jer govori kao da su usta kosovskog ustavotvorca. Nema potrebe da Zakon o CBK ukazuje da je valuta određena zakonom, jer to kaže član 11.1 Ustava. Ukratko, CBK nema ni zakonsko ni ustavno ovlašćenje da navede nacionalnu valutu kao sredstvo plaćanja “, zaključuje Hasani.