Hetemi: Institut za ratne zločine osnovan kasno, istrage će trajati decenijama

Ade Hetemi
Izvor: Teve1

Direktor Instituta za ratne zločine Adem Hetemi kaže da će istraživanje zločina počinjenih tokom rata trajati decenijama jer je Institut osnovan jako dugo nakon završetka sukoba na Kosovu, tačnije 2023. godine, piše Teve 1.

Hetemi kaže da je od opština tražio kopije materijala deponovanih o ekonomskoj šteti od ratnih zločina. 

Prvi prijem odnosno isporuka materijala obavljena je 17. februara.

“Imamo tri fascikle sa dokumentima koji su dostavljeni, jedan od njih sadrži materijale koji dokumentuju pozive koje je tadašnja država Srbija uputila građanima Srbije na mobilizaciju za učešće u ratu u različitim oblicima. Jedna od fascikli sadrži dokumenta koji dokazuju spiskove nestalih u opštinama Kosovo Polje i Obilić“, navodi on.

Hetemi kaže da su u stalnom kontaktu sa pojedincima i institucijama koje poseduju dokumente koji dokazuju zločine počinjene tokom rata. Prema njegovim rečima, isti su izrazili spremnost za saradnju sa Institutom za ratne zločine.

Dodaje da je jedan od glavnih problema i činjenica da je institut počeo sa radom 2023. godine, odnosno 2024. godine.

“I to je dug vremenski period u odnosu na godinu kada je završen rat na Kosovu. I to je jedan od značajnih problema”, kaže između ostalog.

Svaki dokument koji se deponuje kod Instituta mora proći proces provere, obrade i arhiviranja.

Hetemi poziva sve građane na saradnju.

„Institut pripada svima nama, institut pripada državi Kosovo. Osnovna svrha instituta je da služi kao sabirno mesto za prikupljanje dokaza ili materijala koji dokumentuju zločine počinjene tokom rata na Kosovu. Svako od nas ima priliku da na svoj način doprinese istorijskoj istini i rasvetljavanju određenih zločina, bilo da se radi o zločinima protiv čovečnosti, privrednim zločinima, psihosocijalnim zločinima, zločinima protiv životne sredine i tako dalje", navodi Hetemi.

Vlada Kosova je 16. septembra usvojila Nacrt zakona o Institutu za zločine počinjene tokom rata na Kosovu, a nakon toga ga je usvojila Skupština Kosova.

Nacrt zakona predviđa osnivanje Instituta radi istraživanja i dokumentovanja zločina počinjenih tokom rata na Kosovu, od 1. januara 1998. do 20. juna 1999. godine.