Hoti: Samo Palestina i Zapadna Sahara uzimaju kredite za socijalna davanja

avdulah hoti
Izvor: Reporteri

Poslanik DSK Avdulah Hoti pitao je ministra finansija Hekurana Muratija ko još uzima kredit za plaćanje socijalnih šema navodeći da se nikada, u normalnim okolnostima, nije desilo da se na taj način finansiraju socijalni penzioni izdaci iz budžeta, prenosi Reporteri.

Ovo je bila Hotijeva reakcija na Muratijevo predstavljanje sporazuma o međunarodnom ugovoru o zajmu Svetske banke u iznosu od 47 miliona evra za socijalne šeme.

"Saglasni smo da se preispitaju socijalne šeme jer ima građana koji ispunjavaju uslove za pomoć, a ne primaju je i obrnuto. Uzimanje kredita u te svrhe nije desilo od 2008. godine, kada je Kosovo podilo kredit za plaćanje socijalnih šema ili plata. Uostalom, u kakvom smo stanju ako prihodima koje imamo ne uspevamo da isplatimo socijalna davanja i troškove za penzije. Samo Palestina ili Zapadna Sahara dobijaju takve zajmove“, rekao je Hoti.

Hoti je dodao da DSK ne podržava ovaj sporazum.

U međuvremenu, ministar finansija Hekuran Murati rekao je da su obezbedili da tokom sporazuma sa Svetskom bankom da najveći deo sredstava ide u džepove građana.

"Ministarstvo finansija je potpisalo ugovor o finansiranju projekta reforme sistema socijalne pomoći sa Međunarodnom asocijacijom za razvoj, koja je deo Svetske banke. Ukupna vrednost iznosi 47 miliona evra i omogućiće Vladi da unapredi efikasnost sistema socijalne pomoći. Što se tiče uslova finansiranja, rok dospeća je 30 godina, pri čemu je 5 godina sivi period i kamatna stopa je između 1,25 i 2 odsto ”, naveo je Murati.