Ibrahimi: Tražili smo od Vlade da poveća budžete opština

Sazam Ibrahimi
Izvor: Ekonomia onlajn

Predsednik Asocijacije kosovskih opština Sazan Ibrahimi rekao je da su od Vlade Kosova zatražili povećanje opštinskih budžeta za ovu godinu, piše Ekonomija Onlajn.

"Asocijacija opština uvek traži da se poveća budžet opštinama, za sada je to oko 25,7 odsto sredstava koja su preusmerena na lokalne samoouprave, a mi tražimo da se ovaj procenat poveća, jer se život građana odvija na lokalnom nivou. Takođe smo tražili da se pored bespovratnih sredstava koja su predviđena Zakonom o lokalnim finansijama doda i grant, sa ekskluzivnim pravom za budžete opštine", rekao je Ibrahimi.

Objasnio je da bi grant podrazumevao sredstva koja bi se odvajala preko resornih ministarstava za kapitalne projekte.

"Opštine bi same bile nadležne i odgovorne za stvaranje grantova, ali treba izraditi kriterijume o načinu na koji će ta sredstva biti dodeljivana", rekao je Ibrahimi.

Dodao je i da su od Vlade tražili da pronađe ravnotežu između ekonomije i održavanja javnog zdravlja, pre nego što odluči o donošenju novih mera za suzbijanje pandemije.

"Mi smo tražili popuštanje antikovid mera još od Hotijeve vlade, jer zatvaranje ugostiteljskih objekata ima negativan uticaj na ekonomiju. Ponavljamo da je potrebno da se vlasti uvek konsultuju sa gradonačelnicima, pre nego što donesu odluke o uvođenju novih pooštrenih mera", rekao je Ibrahimi.