Ibrahimi: U suprotnosti sa zakonom je da Vlada uzima prihode opština, to su sredstva građana

Sazan Ibrahimi
Izvor: Reporteri

Predsednik Asocijacije kosovskih opština Sazan Ibrahimi istakao je da se Nacrtom zakona o budžetu za 2023. godinu predviđa da ukoliko se sopstveni prihodi jedne opštine ne potroše tokom godine, biće donirani drugim opštinama ili korišćeni na centralnom nivou, čime se, prema njegovim rečima, kažnjavaju opštine, prenosi Ekonomija onlajn.

Ibrahimi je naveo da je to predloženo rešenje u suprotnosti sa dva zakona koji regulišu funkcionisanje opština i da je ovo prvi put da Vlada Kosova uzima prihode opština.

"Vlada je nepravedno, bez koordinacije sa opštinama i bez koordinacije sa Asocijacijom opština Kosova, preduzela radnju gde je u Nacrt zakona o budžetskim izdvajanjima za 2023. godinu u član 9 unela tačku 6 da uzima sredstva koje opštine ne potroše do kraja godine. Ako se tako nešto preduzme, to je protivno Zakonu o upravljanju javnim finansijama i Zakonu o lokalnim finansijama", rekao je Ibrahimi.

Prema njegovim rečima, tom odlukom Vlada kažnjava opštine. 

Ibrahimi je naveo da će, ukoliko se ne ukloni član 6, preduzeti zakonske mere jer je, kako smatra, nepravedno i nezakonito da se sredstva opštine uzimaju i doniraju drugoj opštini ili centralnom nivou.

"Opštine imaju punu autonomiju na osnovu ova dva zakona da prenose sredstva koja potiču iz sopstvenih prihoda, ako se ne potroše, u narednu godinu. Na osnovu naše analize, ovde se radi o desetinama miliona evra. Vlada Kosova kažnjava opštine. Zahtevamo da Vlada ukloni tu tačku, jer je to nepravedno, Ako ostane, onda će gradonačelnici opština i Asocijacija kosovskih opština preduzeti zakonske inicijative da se to zaustavi", rekao je Ibrahimi. 

Kako je naveo, to rešenje je nepravedno i nezakonito jer Vlada ta sredstva uzima od građana opštine. 

"To su sredstva građana i stoga moraju biti 100 odsto posvećena građanima koji žive u tim opštinama, a ne da se raspodeljuju drugim opštinama ili za potrebe centralnog nivoa, jer vidimo da centralni nivo ne troši sredstva za kapitalne investicije", rekao je Ibrahimi.