KDI: Što pre usvojiti zakon o finansiranju političkih stranaka

Kosovski pravni institut.jpg
Izvor: Ekonomia Online

Kosovski pravni institut (KDI) zatražio je od Skupštine da što pre usvoji zakon o finansiranju političkih entiteta, a koji, kako navode, otvara novčanike političkih partija, prenosi Koha.

U saopštenju koje su potpisali KDI i još nekoliko nevladinih orgnizacija, navodi se da se od Skupštine očekuje da ga danas usvoje.

KDI kaže da je nerazmatranje i neusvajanje ovog izuzetno važnog zakona dosledno ugrožavalo transparentnost i finansijsku odgovornost političkih subjekata, koji svake godine dobijaju preko četiri miliona evra iz državnog budžeta, i predstavlja zastoj u sprovođenju Agende evropske reforme (ERA).

"Novi nacrt zakona o finansiranju političkih subjekata u velikoj meri rešava zabrinutost u vezi sa nedostatkom finansijske transparentnosti političkih subjekata. Znajući za mnoge propuste i kašnjenja u izboru revizora od strane Skupštine, kroz ovaj nacrt zakona, nadležnost za izbor revizora prelazi u Kancelariju za registraciju i sertifikaciju političkih partija, kojoj je obezbeđen visok nivo funkcionalne i budžetske nezavisnosti", navodi se dalje u saopštenju.

Takođe, prema KDI, predlogom zakona su definisani doprinosi koje politički subjekti mogu da dobiju, kao i mere sankcionisanja u slučaju prekršaja.

"Istovremeno, podsećamo da je ovaj nacrt zakona u skladu sa mišljenjem Venecijanske komisije kao i sa dugogodišnjim zahtevima i preporukama civilnog društva. Mi, organizacije civilnog društva, smatramo da je dalje odlaganje ovog Nacrt zakona nerazumno, i da nanosi štetu integritetu političkih subjekata i kredibilitetu javnosti prema njima. Razumemo različite stavove koje politički subjekti mogu imati u pogledu nacrta zakona u celini ili pojedinih njegovih delova, međutim, tražimo da ovi stavovi budu izraženi i pretočeni u prilog tokom razmatranja nacrta zakona između dva čitanja", navodi se u saopštenju.