KDI: Političke partije duguju više od dva miliona evra, najveći dužnici DPK i DSK

Eugen Cakoli - KDI
Izvor: Koha ditore

Eugen Cakoli iz Demokratskog instituta Kosova rekao da neblagovremeno objavljivanje godišnjih finansijskih izveštaja političkih stranaka predstavlja značajan nedostatak transparentnosti i njihove odgovornosti prema javnosti, prenosi Koha.

Demokratski institut Kosova održao je danas konferenciju za štampu, na kojoj je predstavio istraživanje koje predstavlja analizu godišnjih finansijskih izveštaja parlamentarnih političkih stranaka na Kosovu za 2019. godinu.

Cakoli je naglasio da u periodu 2013-2017. godine, Skupština nije uspela da izabere spoljne revizore, što je onemogućilo objavljivanje godišnjih finansijskih izveštaja.

"Čak, izveštaji za 2018. godinu još uvek nisu objavljeni na zvaničnoj veb stranici Centralne izborne komisije“, dodao je Cakoli.

Izveštaj ukazuje da parlamentarne političke stranke poseduju pokretnu i nepokretnu imovinu ukupne vrednosti preko 420.000 evra.

Međutim, prema njegovim rečima, parlamentarni političke partije se ne nose dobro sa dugovima, jer imaju više od dva miliona evra neplaćenih obaveza.

Samo DPK i DSK  prijavili su više od 1,1 milion evra dugovanja ili skoro dve trećine ukupnih obaveza svih parlamentarnih političkih partija na Kosovu.

"Generalno, politički subjekti su proglasili negativan finansijski bilans, sa skoro milion evra više rashoda od prijavljenih prihoda. Ova pojava je nastavak prethodnih trendova iz 2017. godine, kada je prijavljeno više od dva miliona evra rashoda više od prihoda", navodi se u izveštaju Instituta.

Što se tiče rashoda, parlamentarne političke stranke proglasile su najveći deo rashoda u 2019. godini za kampanju i plate, odnosno 2,1 milion evra po kampanji i 1,3 miliona evra za plate i dodatke.

Međutim, postoji razlika između troškova koje su politički subjekti prijavili za kampanju i izveštaja koje je Demokratija na delu objavila o troškovima partija tokom kampanje.

Prema proceni DiA, samo u okviru praćenih javnih aktivnosti potrošeno je 3, 6 miliona evra, ili oko milion i po evra više od onoga što su stranke prijavile.

"S druge strane, iako se donacije vide kao jedan od glavnih izvora finansiranja, posebno tokom izbornih godina, partije su prijavile samo 214.000 evra donacija, što čini samo 4,6 odsto njihovih ukupnih prihoda", navodi se u izveštaju.

Cakoli je naglasio da DSK tokom cele 2019. godine naveo da je dobio samo jednu donaciju, u iznosu od samo 38,54 evra.

Na osnovu izveštaja primećuje se da je većina donacija koje su političke partije dobile od njihovih članova, u iznosu od 10 do 1.000 evra.