Krasnići: Ministarstvo zdravlja tokom prošle godine potrošilo polovinu budžeta

Ministarstvo zdravlja
Izvor: Gazeta Express

Diana Metuši Krasnići iz Demokratskog instituta Kosova saopštila je da je utvrđeno, na osnovu analize o javnoj nabavci koju su sporveli, da Ministarstvo zdravlja ima ozbiljne probleme u upravljanju javnim novcem i da je prošle godine potrošilo samo polovinu budžeta, prenosi Telegrafi.

"Uprkos kontinuiranom povećanju budžeta za zdravstveni sektor, revizija finansijskih izveštaja Ministarstva zdravlja ukazala je na ozbiljne probleme u upravljanju javnim novcem, gde je ovo ministarstvo potrošilo samo 54 odsto svog budžeta u 2021.Što je  smanjenje od 9 odsto u odnosu na rashode prethodne godine", kazala je Krasnići.

Ona je istakla da su tokom pandemije pacijenti sami kupovali lekove, čak i po visokim cenama.

"Za tender za snabdevanje kiseonikom, Univerzitetko klinički centar nije sklopio ugovor sa EO koji je ponudio 10 centi jeftinije od ugovora koji je bio na snazi. Ministarstvo zdravlja je zaključilo sporazum sa UNOPS-om i proizvodi su kupljeni po većoj ceni. Ministarstvo zdravlja nije na vreme i u dovoljnim količinama obezbedilo lek Remdesivir. U međuvremenu, građani su bili primorani da sami kupuju lekove po većoj ceni", rekla je ona.

Generalni sekretar Ministarstva zdravlja Naim Bardići rekao je da su poslali pisma policiji i Upravi za zaštitu konkurencije zbog pogrešnih cena lekova, dodajući da na osnovu podataka Nacionalnoj kancelariji za reviziju nisu prijavljeni dinansijski izveštaji.

Zamenik Alijanse za budućnost Kosova Šemsedin Drešaj rekao je da ovaj izveštaj pokazuje nedostatak transparentnosti i zloupotrebe.

"Imamo veoma skupe lekove od Remdesivira kojeg građani sami kupuju.  Ostale greške koje su napravljene ušle su u protokol lečenja", rekao je on.