Kurti: Na platformi e-Kosovo registrovano više od 815.000 korisnika, pokrenuto oko 150 e-usluga

Aljbin Kurti
Izvor: Kosovo Online

Premijer Kosova Aljbin Kurti istakao je da je vlada Kosova tokom trogodišnjeg mandata sve vreme posvećena digitalizaciji javne uprave, navodeći da je do sada na servisu e-Kosovo, gde je registrovano više od 815.000 korisnika, pokrenuto oko 150 elektronskih usluga, uključujući digitalizovane sertifikate i onlajn plaćanja.

On je na Fejsbuku ukazao da je Kosovo  prema indeksu Svetske banke napredovalo od grupe C zemalja sa ograničenim fokusom, u grupu B zemalja sa značajnim fokusom na digitalno upravljanje.

"Više 150 elektronskih usluga je već pokrenuto na e-Kosovu, uključujući digitalizovana uverenja o građanskom statusu, imovinski list i kopiju plana, obaveze poreza na imovinu i saobraćajne kazne, obnavljanje registracije vozila, sertifikat o digitalnoj istoriji krivične prijave i prijave za naknade, beneficije, grantove i razne subvencije. Takođe, realizovana je mogućnost da se one elektronske usluge koje se plaćaju mogu plaćati onlajn direktno na e-Kosovu, gde je registrovano više 815.000 korisnika", naveo je Kurti.

Naglasio je da se Strategijom sajber bezbednosti 2023-2027, koja kroz ulaganje od 9,8 miliona evra vlade i donatora, rešava potreba za jačanjem nacionalne sajber bezbednosti.

"Na našem putu ka digitalnoj transformaciji, trudimo se da to uradimo što je moguće sigurnije. Strategija sajber bezbednosti 2023-2027, koja kroz investiciju od 9,8 miliona evra od vlade i donatora, rešava potrebu za jačanjem nacionalne sajber bezbednosti. U međuvremenu, Strategija e-Uprave 2023-2027 je sveobuhvatna strategija za digitalizaciju u Vladi, koja predviđa ulaganje od 48 miliona evra od vlade i donatora. On se bavi tehnološkim, ljudskim i organizacionim aspektima neophodnim za rast elektronskih usluga usmerenih na građane, stvaranje i unapređenje zajedničkih digitalnih platformi za vladine institucije, kao i negovanje inovacija u javnom sektoru", rekao je Kurti.

Takođe, Skupština je usvojila Zakon o elektronskoj identifikaciji i pouzdanim uslugama u elektronskim transakcijama, koji predstavlja veoma važan zakonski akt u oblasti digitalizacije.

Zakon, kako pojašnjava, uređuje elektronsku identifikaciju i elektronski potpis, a njegovom implementacijom, dodaje, otvara se put za potpunu digitalizaciju mnogih drugih usluga.

"Da bi se garantovao bezbedan sajber prostor, usvojen je i zakon o sajber bezbednosti. Preko nje se uspostavlja nadležna Agencija i utvrđuju minimalni standardi sajber bezbednosti u kritičnoj infrastrukturi. Dok je dopuna-izmena Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku, omogućila uključivanje u domaće zakonodavstvo krivičnih dela u vezi sa sajber zločinima, na osnovu Budimpeštanske konvencije", navodi on.

Smatra da je izrada novih zakona važan unutrašnji proces Kosova.

"U tu svrhu razvili smo i operacionalizovali elektronski sistem za izradu zakona (LDS), koji digitalizuje ceo ciklus izrade primarnih i podzakonskih akata. Od faze uključivanja u zakonodavni plan do njihovog odobrenja od strane nadležnih organa vlasti", ukazao je on.

Kurti je istakao da Digitalna agenda 2030 ima za cilj transparentniju i odgovorniju javnu upravu, efikasnije zdravstvo, kvalitetnije obrazovanje, bolje usluge za građane i privredu, produktivniju ekonomiju, kao i ukupan ekonomski i društveni rast i razvoj.

"Sa Digitalnom agendom 2030 koja je odobrena ove godine, cilj nam je da doprinesemo transparentnijoj i odgovornijoj javnoj upravi, efikasnijem zdravstvu, kvalitetnijem obrazovanju, boljim uslugama za građane i preduzeća, produktivnijoj ekonomiji, kao i sveobuhvatnom ekonomskom rastu i razvoju", zaključio je Kurti.