Kurti: Obnovićemo pruge Priština-Kosovo Polje, Kosovo Polje-Peć i Klina-Prizren

Aljbin Kurti
Izvor: Ekonomia Online

Premijer Aljbin Kurti je povodom Dana planete Zemlje rekao da 'sive' gradove treba učiniti zelenim, sa vazduhom koji ne truje građane, a najavio je da će se tokom 2022. obnoviti tri železničke pruge: Priština-Kosovo Polje, Kosovo Polje-Peć i Klina-Prizren, prenosi Kljan Kosova.

„Ciljevi su nam revitalizacija železničkih linija Priština-Kosovo Polje, Kosovo Polje-Peć i Klina-Prizren, smanjenje upotrebe plastičnih kesa i flaša, upravljanje opasnim otpadom, kao i izgradnja reciklažnih centara u velikim gradovima. U mojoj vladi takođe smo preduzeli mere za razvoj kružnog ekonomskog modela za smanjenje emisija gasova, očuvanje biodiverziteta i izgradnju održivog sistema ishrane baveći se duboko ukorenjenim strukturnim problemima", kazao je Kurti.

Kurti je naveo da se "zelena sela i dalje prazne i zaboravljaju" i da moraju da se vrate u život. 

"Svi mi imamo posebnu ulogu u izgradnji budućnosti i pronalaženju rešenja za borbu protiv klimatskih promena. Nivo centralne i lokalne vlasti, građani, preduzeća i nevladine organizacije, kao i mediji - svi zajedno moramo da koordiniramo. Zajedno smo u implementaciji Zelene agende za Zapadni Balkan i u ispunjavanju ciljeva održivog razvoja postavljenih za 2030. godinu, kao i obaveza dogovorenih na 26. Konferenciji UN o klimatskim promenama održanoj u Glazgovu čiji je domaćin bila Velika Britanija", rekao je on.

Šef Vlade Kosova je rekao da treba postepeno smanjivati degradaciju prirode i racionalno koristiti prirodne resurse.