Kurti: Prioritet vlade rešavanje problema nasilja nad ženama

Kurti - KonsultativnI sastank - "Institucionalni odgovori na nasilje nad ženama u (post) periodu Covid-19"
Izvor: Reporteri

Kosovski premijer Aljbin Kurti izjavio je, na konsultativnom sastanku na temu "Institucionalni odgovori na nasilje nad ženama u (post) periodu kovid-19", da porast nasilja u porodici uskraćuje pravo na život ženama i devojkama na Kosovu, i obećao da će se vlada posvetiti rešavanju tog problema, prenosi Reporteri.

Prema njegovim rečima, borbi protiv nejednakosti, nepravde i predrasuda treba da se posveti celo društvo udruživanjem snaga institucija i određivanjem prioriteta slučajeva nasilja u porodici, kako bi ishod bio uspešan.

Između ostalog, Kurti je rekao da nedostatak pravde i jednakosti, promoviše dominantne i patrijarhalne norme, a dodatna je nepravda neaktivnost institucija, što zajedno problem nasilja čini ozbiljnijim i očiglednijim.

"Sve to vodi do uskraćivanja prava na život našim ženama i devojkama na Kosovu. Internalizacija takve situacije ne zahteva ćutanje, već delovanje, ne skrivanje istine, već intervenciju u suštinu i koren stvari", rekao je Kurti.

Istakao je da je nasilje nad ženama i devojčicama, a posebno ubistva žena ili femicid na veoma zabrinjavajućem nivou, pominjući imena žena, kako je rekao, samo onih za čije smo priče pročitali u medijima.

"To je smatram veliki problem, da nada u rešavanje slučaja zavisi od medijske pažnje koju slučaj dobija. Koliko ima još slučajeva za koje građani ne znaju, ali se dešavaju svakodnevno? Upravo iz tog razloga, ova vlada je tretman nasilja nad ženama postavila kao prioritet", rekao je Kurti.

Konsultativni sastanak na temu "Institucionalni odgovori na nasilje nad ženama u (post) periodu kovid-19" organizovala je Agencija za ravnopravnost polova pri Kancelariji premijera u saradnji sa Kosovskim centrom za rodne studije.

Sastanku su prisustvovali ministarka pravde Aljbulena Hadžiu, Nacionalna koordinatorka za borbu protiv nasilja u porodici Nita Šalja, izvršna direktorka Agencije za ravnopravnost polova u kabinetu premijera Edija Gusia i predstavnici civilnog društva i međunarodnih organizacija.