Ljikaj o pristupu obrazovanju učenika iz zajednice Roma, Aškalija i Egipćana

Rame Ljikaj - O pristupu obrazovanju učenija iz RAE zajednice
Izvor: Facebook

Kosovski ministar posvete i nauke Ram Ljikaj razgovarao je danas sa zamenikom Vetonom Berišom i zamenikom ministra infrastrukture Artanom Berišom o pitanjima vezanim za pristup učenika iz zajednica Roma, Aškalija, Egipćana obrazovanju, prenosi Ekonomija Onlajn.

Ljikaj je u objavi na Fejsbuku naveo da je sa sagovornicima razgovara o strogoj primeni Administrativnog uputstva o primeni afirmativnih mera i rezervisanih mesta za registraciju kandidata iz nevećinskih zajednica u javnim obrazovnim institucijama, o uključivanje većeg broja dece na predškolskom nivou, ali i na svim ostalim nivoima obrazovanja kao i razmene mogućnosti kroz program „ERASMUS +“

„MPN je u saradnji s partnerima i donatorima za školsku godinu 2020/2021 podelio 593 stipendije za romske, aškalijske, i egipatske srednjoškolce“, naveo je u objavi Ljikaj.