Lučić: Najava o ukidanju platnog prometa još jedan pritisak na srpsko stanovništvo

Vladimir Lučić
Izvor: Kosovo Online

Najava Prištine o ukidanju platnog prometa sa Srbijom je još jedan pritisak na srpsko stanovništvo na Kosovu, izjavio je generalni direktor Telekom Srbija Vladimir Lučić, dodajući da takve odluke imaju za cilj da se Srbi isele sa Kosova.

Lučić je istakao da Telekom Srbija posluje u 10 zemlja i da takva odluka neće uticati na poslovanje ove kompanije.

„To je još jedna od odluka koja jasno pokazuje pritisak na srpsko stanovništvo, da im se oteža život i da se što više srpskog stanovništva iseli. I zato mislim da ova bitka i ovo što se mi borimo za Telekom ima ipak jedan veliki značaj i ako uspemo da se kao srpska kompanija, izborimo za jednu normalnost rada ovde, da će to biti bar jedan pozitivan znak koji može ka nekom cilju da ide ipak i da ovde srpsko stanovništvo ima normalan život i da ima svoje provajdere, svoje školstvo, da ima jedan način normalnog života“, rekao je Lučić.