Mehaj: KBS uspešno završile obuku sa snagama SAD u Nemačkoj

KBS u Nemačkoj
Izvor: Facebook

Ministar odbrane Armend Mehaj saopštio je da je kontingent Kosovskih bezbednosnih snaga uspešno završio učešće u multinacionalnoj vežbi održanoj na poligonu Hoenfels, američkih snaga u Nemačkoj.

On je naveo da je kontingent KBS, zajedno sa 4.400 vojnika američkih snaga, kao svojim saveznicima i partnerima, uspešno izveo ofanzivne i odbrambene operacije.

“U Zajedničkom multinacionalnom centru za pripravnost Komande za obuku 7. armije američkih snaga, kao deo planova obuke američke vojske u Evropi i Africi, ova vežba se održava kako bi se ocenila spremnost jedinica sa sedištem u Evropi, kao što je brigada 173. vazdušno-desantne brigade "Nebeski vojnici“, da zajedno izvrše kopnene operacije u kombinaciji sa savezničkim i partnerskim zemljama koje učestvuju”, rekao je Mehaj.

Dodao je da ova vežba promoviše regionalnu stabilnost i sigurnost, jača partnerske sposobnosti i omogućava SAD da postave najmoderniju opremu za sve misije.