Mehmeti: Evropska banka i MMF doprineli ekonomskom razvoju Kosova

Fehmi Mehmeti
Izvor: GazzetaExpress

Guverner Centralne banke Kosova, Fehmi Mehmeti, koji učestvuje na redovnom godišnjem sastanku Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, koji se održava u Vašingtonu, od 18. do 24. aprila, kazao je za RTK su ove dve institucije dale poseban doprinos ekonomskom razvoju Kosova.

Mehmeti je istakao da "tokom ovih sastanaka imaćemo priliku da razgovaramo o makroekonomskim i finansijskim kretanjima na Kosovu, posebno u vreme kada je globalna ekonomija imala velike šokove, kao što je kriza pandemije i sada posledice ruske okupacije Ukrajine".

"Godišnji sastanci MMF-a i Svetske banke su dobra prilika da razgovaramo o našim institucijama, uzimajući u obzir projekte tehničke pomoći koje podržavaju ove dve institucije i Trezor SAD koji su igrali važnu ulogu u izgradnji i razvoju CBK-a", izjavio je Mehmeti.