Meta: Neprihvatljivo odlaganje lokalnih izbora na Kosovu

Alen Meta
Izvor: Demokratija za razvoj

Politički analitičar Alen Meta u izjavi za Kosovo onlajn ocenjuje da bi eventualno odlaganje lokalnih izbora na Kosovu, bila neprihvatljiva odluka, imajući u vidu da su nedavni parlamentarni izbori održani u složenijoj epidemiološkoj situaciji.

On ukazuje da političke partije pomno prate istraživanja njihovog rejtinga, pa promena ovih parametara prema njegovom mišljenju, može biti jedan od razloga za prolongiranje izbornog procesa. 

“Približavajući se izbornom procesu, sve političke stranke počinju svoja merenja i proračune, koji često ne odgovaraju njihovim željama. Pokušaji odlaganja sa obrazloženjem pandemije su nelogični, s obzirom na to da smo pre sedam meseci bili u istoj situaciji i da su održani vanredni izbori za Skupštinu Kosova. S obzirom na to da već postoje različiti priručnici međunarodnih organizacija o sprovođenju izbora tokom pandemije, Kosovo bi trebalo da sledi ove dobre primere i poštuje sve mere zaštite građana tokom izbornog procesa”, kaže Meta.

Predsednik kosovske skupštine Gljauk Konjufca je podržao pojedine opozicione partije koji su za to da se skrati predizborna kampanja, poručivši da je saglasan sa tim “razumnim predlogom”. Osim toga, Konjufca je izjavio da bi čak, lokalne izbore zakazane za 17. oktobar možda trebalo odložiti. 

Međutim, Meta smatra da institucionalni lideri ne bi trebalo da na ovaj način ispituju puls javnosti, kojim istovremeno stvaraju konfuziju među građanima Kosova.

“Sada kada se približavamo predizbornom periodu, iz raznih političkih stranaka kruže glasine za skraćivanje ili odlaganje lokalnih izbora. Institucionalne izjave sa nedostatkom kompetencija mogu stvoriti zabunu među građanima zemlje. Kao takav, poziv ili zahtev za odlaganje lokalnih izbora je neprihvatljiv”, ističe Meta.

On sugeriše da je u Ustavu Kosova jasno definisan Zakon o lokalnim izborima, kojih se kosovski institucionalni predstavnici, bez dileme trebaju pridržavati.

“Lokalni izbori u Republici Kosovo regulisani su Zakonom o lokalnim izborima, koji u članu 4. tačka 2. jasno kaže da se lokalni izbori održavaju svake 4. godine, a najkasnije 30. dana po isteku postojećeg mandata. Zakon ni pod kojim uslovima ne predviđa odlaganje lokalnih izbora, ali je jasno postavio rok da se izbori ne mogu odlagati duže od 30. dana nakon isteka postojećeg mandata. Takođe, Ustav Republike Kosovo ni u jednom članu ne predviđa da se lokalni izbori mogu odložiti, čak ni u vanrednom stanju. Iako Zakon o vanrednom stanju na Kosovu ne predviđa odlaganje izbora, zaključujem da se lokalni izbori na Kosovu moraju održati u skladu sa Ustavom Republike Kosovo i Zakonom o lokalnim izborima”, zaključuje Meta.