Mijačić: Male šanse da Vlada Kosova do 10. maja usvoji nacrt Statuta ZSO

Dragiša Mijačić
Izvor: Kosovo Online

Koordinator Nacionalnog konventa za poglavlje 35 Dragiša Mijačić kaže da su male šanse da Vlada Kosova do 10. maja usvoji nacrt Statuta ZSO što je ključan preduslov da bi ga Ustavni sud prihvatio i da je to prištinski oksimoron koji pre svega ima za cilj da umiri međunarodnu javnost i aktere kako bi došlo do pozitivinog glasanja Komiteta ministara Saveta Evrope.

“Neće se tako lako desiti da Vlada Kosova uputi Ustavnom sudu mišljenje nacrta Statuta ZSO zato što Ustavni sud nije konstitutivni mehanizam. Da bi vlada uputila takav jedan dokument potrebno je prvo da ga usvoji, a onda da ga, kao međunarodno pravnu obavezu pošalje Ustavnom sudu na razmatranje. Ukoliko se desi da vlada pošalje takav dokument, a da ga prethodno nije usvojila, Ustavni sud će ga odbaciti shodno svojim aktima, a nisam siguran da će Vlada Kosova do 10. maja usvojiti nacrt Statuta ZSO. To je je oksimoron koji pre svega ima za cilj da umiri međunarodnu javnost i aktere kako bi došlo do pozitivnog glasanja u Komitetu ministara SE, a da li će se to zaista desiti ne znamo i ne bih pretpostavio da će biti tako”, kazao je Mijačić.

On ističe da postoji jasan redosled koraka šta treba uraditi kako bi se formirala Zajednica srpskih opština i da će svako preskakanje dovesti do neuspeha i novog argumenta da taj dokument nije u skladu sa Ustavom i zakonodavstvo.

Mijačić kaže da je prvi korak u tom postupku da Vlada Kosova prihvati nacrt sporazuma koji je dugo vremena na stolu i da ga uputi Skupštini na razmatranje i tek posle toga taj dokument može da se uputi Ustavnom sudu.

“Svako preskakanje ovih međukoraka dovešće do neuspeha u usvajanju tog Statuta i dovešće do toga da kosovska vlada ima još jedan argument više kako taj dokument nije u skladu sa Ustavom i nije u skladu sa kosovskom registrativom, zakonodavstvom i otuda ne treba biti usvojen. To je igra koju igra pre svega Vlada Kosova kako bi umirila međunarodnu javnost vezano za glasanje u Komitetu ministara Saveta Evrope”, kaže Mijačić.

On dodaje da Kosovo neće moći da pobegne od svoje međunarodne obaveze i formira ZSO, ali da je na ministrima zemalja članica SE da li će to biti uslov za prijem u ovu organizaciju.

“Ukoliko Vlada Kosova hoće da implementira Zajednicu srpskih opština, što je njihova međunarodna pravna obaveza, oni moraju usvojti Statut koji im je predložila Evropska unija. To se svakako neće desiti u kratkom vremenu, ali postojaće jasan međunarodni pritisak da se to desi. Da li će to biti uslovljeno članstvu Kosova u Savetu Evrope ili ne, to će odlučiti ministri zemalja članica SE, ali kosovska vlada sigurno neće moći da pobegne od te obaveze koju je prihvatila”, zaključuje Mijačić.