Milić o vanrednoj sednici SB UN o Kosovu: Srbiji odgovara da predstavi svoje argumente

Dimitrije Milić
Izvor: Kosovo online

Politikolog Dimitrije Milić smatra da bi u ovom trenutku Srbiji moglo da odgovara da podnese zahtev za sazivanje vanredne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom situacije na Kosovu s obzirom na to da Brazil, koji ne priznaje Kosovo, danas preuzima predsedavanje tim telom. Kako kaže, kada se ta tema adresira na svetskom nivou onda ju je teško ignorisati i gurnuti po strani.

Kada bi se kosovsko pitanje, ističe, našlo na dnevnom redu Saveta bezbednosti, Srbija bi mogla da iznese svoje argumente koji se sada, u aktuelnim okolnostima, ne čuju.

"Uslovno rečeno s jedne strane nam odgovara jer se ta tema adresira na svetskom nivou i onda ju je teško ignorisati i gurati po strani, jer kada se ta tema adresira onda kao Srbi imate neke mogućnosti da iznesete argumente koji se sada ne čuju, da ih iznesete na svetsku scenu", rekao je Milić.

Međutim, s druge strane, ocenjuje da Srbiji ne bi išlo u prilog ukoliko bi Rusija ili Kina stale na stranu Srbije, s obzirom na to da je Rusija izolovana od Zapada.

"I ne odgovara nam zato što će stranu da nam drže one države koje ne utiču na sam proces dijaloga, Rusija, ili može biti Kina, zavisi u kojoj meri Kina bude zainteresovana da se oko ovog pitanja angažuje. Trenutno Rusija u zapadnim krugovima nije najpopularnija država, naprotiv. I taj vid asocijacije sa Rusijom nije nešto što nužno Srbiji ide u korist", naveo je Milić.