Ministarstvo finansija insistira da postoji zakonski osnov za dnevnice unutar Kosova

Ministarstvo finansija i transfera
Izvor: Koha

Ministarstvo finansija saopštilo je da insistira na tome da postoji zakonski osnov da se službenicima isplaćuju dnevnice za putovanja i seminare unutar Kosova, prenosi Koha.

Kako se navodi, zvaničnici će dobijati dnevnice za službena putovanja i seminare koji se organizuju na Kosovu.

Odlukom Ministarstva finansija, donetoj 5. novembra ove godine, odlučeno je da službenici ministarstava i agencija koji učestvuju na seminarima organizovanim na Kosovu, budu plaćeni 16 evra za ceo dan.

Što se tiče vremena koje će izgubiti na dan polaska i povratka, kako se dodaje, biće im obeštećeno dva puta po osam evra.

Prema odluci u koju je Koha imala uvid, maksimalan broj dana za koje će troškovi biti pokriveni u roku od mesec dana, ne može biti duži od sedam dana.

Isplate tih troškova, koje će dobiti službenici oslobođeni su bilo kog direktnog poreza, kao kompenzacija dozvoljena za pokrivanje troškova nastalih na zvaničnom događaju.

Ta odluka je usledila neposredno nakon odluke Vlade Kosova od 19. oktobra o zabrani organizovanja seminara van Kosova, kojom je Ministrstvo finansija bilo obavezno da odredi cifru za dnevne troškove na Kosovu.

Ministarstvo finansija obrazložilo je da ta odluka ima pravni osnov u administrativnom uputstvu za putovanja u inostranstvo.

Zamenik generalnog sekretara Ministarstva finansija Enis Spahiu kaže da je ta odluka uštedela javni novac.

"Definitivno mislimo da postoje elementi uštede javnog novca, broj dana kada mogu da se organizuju takvi seminari uz naknadu službenicima, je ograničen", rekao je Spahiu.

Štaviše, prema Ministarstvu  finansija, izdavanje dnevnica može podstaći zvaničnike da učestvuju na smeinarima unutar Kosova, koje su iako besplatne gotovo u potpunosti ignorisane, navodi Koha.