Misija Oebsa: Ostavka sudija i tužilaca kosovskih Srba korak unazad za vladavinu prava

OEBS
Izvor: Reporteri

Ostavka sudija i tužilaca kosovskih Srba predstavlja korak unazad za integraciju i vladavinu prava u Mitrovici, navodi se u izveštaju Misije Oebsa na Kosovu.

Izveštaj o posledicama masovne ostavke sudija, tužilaca i administrativnog osoblja kosovskih Srba 2022. godine, zaposlenih u pravosudnom sistemu u regionu Mitrovice objavljen je danas.

U dokumentu se analiziraju javno dostupni statistički podaci od januara 2022. do juna 2023. godine, koji se odnose na sposobnost Osnovnog suda u Mitrovici i Osnovnog tužilaštva da blagovremeno i efikasno sprovode pravdu pre i posle novembra 2022. godine. Tada su 20 sudija, 10 tužilaca i 132 administrativna radnika dali ostavku. Pored toga, ostavke je podnelo četvoro sudija kosovskih Srba iz Odeljenja Apelacionog suda u Severnoj Mitrovici.

"Ove ostavke su bile veliki korak unazad za pravosudni sistem Mitrovice, nakon integracije pravosudnog osoblja kosovskih Srba 2017. godine. Ovaj izveštaj Misije Oebsa pokazuje da je to dovelo do smanjenja sposobnosti suda i tužilaštva da sprovode pravdu, čime se narušava pravo na suđenje u razumnom roku i otežava dostupnost pravde", rekao je Majkl Devenport, šef Misije Oebsa na Kosovu.

Usled iznenadnog i značajnog nedostatka osoblja u Osnovnom sudu u Mitrovici i Osnovnom tužilaštvu došlo je do primetnog pada stopa sudskih postupaka i stope ažurnosti rešavanja predmeta sa 75 posto na 59 posto u sudu i sa 75 posto na 57 posto u tužilaštvu.

I Sudski savet Kosova (SSK) i Tužilački savet Kosova (TSK) pokušali su da reše situaciju preraspodelom predmeta i premeštajima sudskog osoblja, razmatrajući takođe pitanje kako da se poboljša zapošljavanje novih sudija i tužilaca iz nevećinskih zajednica.

Izveštaj naglašava kritičnu potrebu za merama za rešavanje ovih pitanja i obnavljanje efikasnog i pravičnog funkcionisanja pravosudnog sistema u Mitrovici. Generalno posmatrajući, imperativ je da se promoviše multietnički pravosudni sistem.

Misija Oebsa na Kosovu ima mandat da podrži zaštitu ljudskih prava i prava zajednica, kao i da razvija kapacitete u sektoru javne bezbednosti i da jača demokratske institucije. Misija takođe prati usklađenost pravosudnog sistema sa međunarodnim standardima ljudskih prava i daje preporuke za rešavanje utvrđenih problema.