Oebs: Od suštinskog značaja da se prava kosovskih Srba u potpunosti poštuju

OEBS
Izvor: Reporteri

Oganizacija za evropsku bezbednost i saradnju (Oebs) saopštila je da pažljivo prati odluke i radnje kosovskih institucija, uključujući uvođenje nove uredbe o valutnim transakcijama, i da je od suštinskog značaja da se prava kosovskih Srba u potpunosti poštuju.

Kako iz Oebsa navode na društvenoj mreži "X", primećuju da su kosovske institucije svesne da će to imati posledice na stanovništvo i da su izrazile spremnost da obezbede prelazni period, kako bi se, uz bolju komunikaciju, izbegle poteškoće za građane pogođne ovom odlukom.

„Od suštinskog je značaja da se prava nevećinskih zajednica, uključujući zajednicu kosovskih Srba, u potpunosti poštuju i da se ostavi vreme za neophodne konsultacije sa onima na koje to utiče. Takođe je važno da sva relevantna javna komunikacija bude na oba službena jezika“, navodi se u saopštenju Oebsa.

Kako navode iz te misije, prate i akcije Kosovske policije, uključujući operacije usmerene ka srpskim institucijama u  opštinama Dragaš, Peć, Istok i Klina, kao i u NVO Centar za mir i toleranciju u Prištini.

„Iznenadno zatvaranje ustanova koje nude socijalne ili zdravstvene usluge pripadnicima nevećinskih zajednica rizikuje da ima negativan uticaj na pojedince i porodice ograničavanjem njihovog pristupa nekim osnovnim uslugama. Zaštita dobrobiti pogođenih zajednica, uključujući posebno ranjive grupe, treba da bude prioritet pre sprovođenja takvih politika ili odluka“ poručili su iz ove misije.