Mojsilović: Cilj da Vojska Srbije obuči 5.000 specijalaca za krizne situacije

Milan Mojsilović u Raški
Izvor: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije (VS) Milan Mojsilović izjavio je da se aktivnosti u vezi s "Projektom 5000" odvijaju planiranom dinamikom i da je već sada taj projekat dao odlične rezultate i da su sposobnosti specijalnih snaga VS na najvišem nivou od nastanka ovog tipa jedinica, prenosi RTV.

On je za "Politiku" kazao da je cilj ovog projekta koji je nastao kao rezultat procene da je neophodno unaprediti sposobnost za izvođenje specijalnih operacija, je da VS raspolaže sa oko 5.000 posebno opremljenih i obučenih specijalaca na koje Srbija može da se osloni u prevenciji i hitnom odgovoru na krize i pretnje po bezbednost države i građana.

"Realizacijom projekata biće znatno unapređeni kapaciteti VS za vođenje specijalnih operacija na kopnu, u vazduhu, na i pod vodom, primenom nekonvencijalnih taktika, metoda i opreme, čime se Srbija svrstava u mali broj zemalja s ovakvim sposobnostima ", rekao je Mojsilović.

On je naveo i da je u prvoj fazi proširena formacija naših specijalnih jedinica prvog nivoa - 72. brigade za specijalne operacije, 63. padobranske brigade i Odreda vojne policije specijalne namene " Kobre", a znatno su ojačane i izviđačke jedinice u brigadama kopnene vojske.

"Realizovali smo i prijem kandidata u jedinice prvog nivoa u dva ciklusa, kao i prijem novih pripadnika u druge jedinice putem putem javnih i internih konkursa", rekao je načelnik Generalštaba VS.

Mojsilović je najavio da će u junu biti raspisan novi konkurs za prijem profesionalnih vojnika u 72. brigadu za specijalne operacije i Odred vojne oolicije specijalne namene "Kobre", kao i da se ovi sastav, ali i 63. padobranska brigada, uporedo ojačavaju u oficirima, podoficirima i profesionalnim vojnicima iz drugih jedinica VS.

"Paralelno sa dogradnjom i povećanjem brojnog stanja, specijalne jedinice opremamo savremenim naoružanjem i vojnom opremom, od novog streljačkog naoružanja, preko optoelektronske, zaštitne balističke opreme, protivoklopnih i bespilotnih sistema, do novih specijalnih vozila", rekao je on.

Istakao je i da profesionalni vojnici imaju sva prava i obaveze koji proističu iz njihovog statusa profesionalnih vojnih lica na određeno vreme u skladu sa Zakonom o odbrani, Zakonom o Vojsci Srbije i drugim propisima.

"Činjenica da su profesionalni vojnici zaposleni na određeno vreme, bez obzira na to što se njihovi ugovori mogu mogu obnavljati dok ne steknu uslove za penziju u skladu sa republičkim propisima, nosi sa sobom dozu neizvesnosti i VS će predložiti određena rešenja, kojima bi, osim osim što bi oni dobili veću sigurnost, bili unapređeni i njihov status i materijalni položaj", rekao je Mojsilović.

Prema njegovim rečima, mora se voditi računa i o starosnoj strukturi VS, pre svega vojničkog sastava, pred kojima su psihofizički najzahtevniji zadaci i zato je zbog uspeja u operacijama, neophodno imati mlađi sastav u naponu fizičke snage.

Mojsilović je kazao i da regionalna saradnja opravdano predstavlja jedan od prioriteta međunarodne saradnje VS, jer zajedničke aktivnosti sa zemljama u susedstvu doprinose jačanju međunarodnog poverenja i razumevanja , a samim tim učvršćuju i mir i stabilnost u okruženju, a i preduslov su za održiv razvoj i opšti napredak.

"Vojska Srbije ima vrlo dinamičnu i sadržajnu saradnju sa većinom zemalja regiona, o čemu govori činjenica da smo samo prošle godine ugostili načelnike generalštabova Bugarske, Mađarske, Rumunije i Severne Makedonije, dok sam ja bio u poseti Rumuniji i Mađarskoj na poziv načelnika ovih zemalja", rekao je Mojsilović.

Dodao je i da sa oružanim snagama zemalja regiona Vojska Srbije sarađuje u svim oblastima od zajedničkog interesa, što su najčešće aktivnosti obuke, školovanje i usavršavanje i ekspertski razgovori.