Ombudsman analizira da li Zakon o minimalnoj zaradi krši ravnopravan tretman građana

Naim Ćeljaj
Izvor: Klan Kosova

Institucija kosovskog ombudsmana još nije primila nijednu pritužbu na Nacrt zakona o minimalnoj zaradi koji je u načelu usvojen u kosovskoj skupštini, a ombudsman Naim Ćeljaj kaže da prate sve primedbe u vezi sa izmenom tog zakona, prenosi Kljan Kosova. 

Ćeljaj je u intervjuu za Kosovo pres rekao da analiziraju proces izrade tog nacrta zakona i da će narednih dana izneti stav.

Osim protivljenja veterana OVK predlogu ovog zakona, iznete su optužbe na račun vlade da je iz njega isključila slepe, paraplegičare i tetraplegičare.

"Nismo dobili pritužbu, ali smo sa zabrinutošću pratili sve što se dešavalo u vezi sa izmenom Zakona o minimalnoj zaradi i isključenjem nekih socijalnih kategorija iz povećanja novčane podrške po predlogu zakona koji je usvojen u prvom čitanju. Mi kao institucija ocenjujemo i analiziramo ceo proces izrade ovog pravnog akta i procedure koje su sprovedene do njegove izmene. Nesumnjivo ćemo u narednim danima izaći sa stavom jer je za nas veoma važno da vidimo da li bilo koja zakonska promena prati ravnopravan tretman građana, da li ima prekršaja i nejednakog tretmana. Svakako ćemo reagovati na vreme", rekao je Ćeljaj.