Poslovni forum Zapadnog Balkana danas u Tirani, stručnjaci ističu pozitivnu ulogu Otvorenog Balkana

tirana-albanija-
Izvor: bigstock-

U okviru predstojećeg samita Berlinskog procesa u Tirani danas se održava Poslovni forum Zapadnog Bakana na kome će se razgovarati o dostignućima u procesu približavanja jedinstvenom tržištu Evropske Unije.

Za predsednika Trgovinsko-industrijske komore u Tirani Nikolina Jaku svaka inicijativa koja doprinosi razvijanju ekonomske saradnje i uklanjanju tarifinih i drugih barijera među zemljama Zapadnog Balkana brz je i dobar korak ka integraciji regiona u EU. 

"U prilog tome, Otvoreni Balkan je odigrao značajnu ulogu na ukidanju nekoliko barijera i sada je povećana cirkulacija između naših zemalja. Albanija je udvostručila vrednost svog izvoza, u međuvremenu, su i Srbija i Severna Makedonija udvostručile vrednost svog. U tom okviru mi smo tražili, i tražićemo da proces Otvorenog Balkana bude u službi Berlinskog procesa. Jako je važno da Zapadni Balkan bude jedna integracija šest zemalja, jer je to evropska porodica koja će služiti kako građanima, tako i ekonomiji. Ukoliko mi budemo imali jednu inicijativu koju Berlinski proces ubrzava, uveren sam da će region ići kao jedan blok i biće jedna dobra ponuda za velike investitore zemalja Evropske unije. Mi ćemo biti u ekonomiji u kojoj smo, šest zemalja Zapadnog Balkana imaju jednu ograničenu ekonomiju, ali smo mi s približnim potencijalima koji su međusobno uporedivi, s nekoliko malih promena koje smo učinili u različitim sektorima ekonomije, ali je važno što imamo jednu dobru performansu da imamo komplementarnu regionalnu ekonomiju, za strane investitore. Nema sumnje da će tokom integracije biti interesovanja za investiranje u region Zapadnog Balkana", zakljčuje Jaka.

Profesor ekonomije na fakultetu u Tirani Erion Muča ekonomske prilike u regionu vidi kao stabilne s pozitvinim razvojem čemu je, navodi, doprineo Otvoreni Balkan uklanjanjem barijera, počev od otvaranja granica među zemljama regiona.

Prema njegovim rečima, Berlinski proces će naslediti i nastaviti s dostignućima Otvorenog Balkana.

"S Berlinskim procesom, mislim, koji će biti jedna nova faza koja će naslediti dosadašnja dostignuća, odnosno korake inicijative Otvoreni Balkan, nastavljajući ili ažurirajući agendu u elementima uglavnom tehničkim i praktičnim, koji su bili više u primeni onoga što je usvojeno na susretima Otvorenog Balkana, prelazeći u jedan sistem elemenata, vrlo jednostavnih i konkretnih, koji će moći da utiču negde manje, a negde više na rezultate. Taj trenutak je došao veoma fiksno u izlasku ili otvaranju personalizovanih elemenata rukovodilaca i lidera zemalja Evropske unije da još jednom ponovo pokrenu, da još jednom redimenzionišu odnose sa zemljama Balkana. Signali koji su pokazani do sada bili su i vidljiviji, vrednujući sada mnogo objektivnije nego ranije, dostignuća koja su ostvarila naše zemlje, kako u pristupanju Evropskoj uniji, tako i u odnosima jednih s drugima u okviru Otvorenog Balkana, potvrđujući spremnost da urade dobre stvari u regionu Balkana", ocenio je Muča.

Današnjem Forumu u Tirani, koji ima za cilj da predstavi dosadašnja dostignuća, ali i da ukaže na preporuke i potrebe biznisa Zapadnog Balkana, prisustvuju visoki zvaničnici poslovne zajednice EU i regiona.