Potvrđena optužnica protiv Skendera Hisenija za neprijavljivanje imovine

Skender Hiseni
Izvor: Reporteri

Apelacioni sud je doneo odluku kojom je potvrdio optužnicu za neprijavljivanje imovine protiv bivšeg koordinatora za dijalog Skendera Hisenija, prenosi Zeri.

U odluci se navodi da se žalba branioca optuženog Hisenija, advokata Fatljuma Podvorice, odbija kao neosnovana.

Prema optužnici podignutoj u decembru 2021. godine, Osnovno tužilaštvo u Prištini tereti Hisenija da nije dostavio tražene podatke u obrascu za prijavu imovine, a da nije prijavio automobil marke "folksvagen", vredan 13. 300 evra koji je u vlasništvu njegove žena.

Hiseni se izjasnio da nije kriv po ovim optužbama na prvom ročištu održanom 12. januara 2022. godine.

Dok je Osnovni sud u Prištini rešenjem od 23. februara 2022. godine odbio kao neosnovan zahtev za odbacivanje optužnice i prigovore na dokaze koje je izveo branilac okrivljenog sa obrazloženjem da prikupljeni dokazi daju dovoljno osnova zbog osnovane sumnje da je okrivljeni izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret i postoji osnov za aktuelnu optužnicu.

Advokat Podvorica je predložio Apelacionom sudu da njegovu tužbu usvoji kao osnovanu, da poništi ili preinači osporeno rešenje, tako da se optužnica odbaci jer nema dovoljno dokaza koji potkrepljuju osnovanu sumnju.

Međutim, apelacioni tužilac je predložio da se pritužba branioca optuženog odbije kao neosnovana, a da se rešenje potvrdi.