Pravni stručnjaci: Promena Zakona o izborima je potrebna, ali uz poštovanje procedure

Skupština Kosova
Izvor: Facebook

Pokušaj Pokreta Samoopredeljenja da u kosovskoj skupštini pokrene izmene Zakona o izborima doveo je do burnih reakcija, a poznavaoci Ustava i pravnih okvira na Kosovu smatraju da je izmena tog zakona potrebna, ali uz uvažavanje određene procedure, prenosi Reporteri.

Univerzitetski profesor Fljorent Mucaj kaže da bi umesto predloga izmene sadašnjeg zakona, trebalo izraditi novi Zakon o opštim izborima na Kosovu.

Mucaj ističe da su problemi važećeg zakona najbolje bili vidljivi u slučaju bivšeg poslanika Etema Arifija, koji je učestvovao u izboru vlade Avdulaha Hoti, iako je osuđen na zatvorsku kaznu.

"Međutim, s obzirom na probleme našeg izbornog sistema, koji se najbolje ogledaju u slučajevima koji su tretirani na Ustavnom sudu, posebno u slučaju Etema Arifija, došlo je vreme da se Kosovo da ozbiljno razmisli o novom izbornom zakonu. To znači ne samo dopunu i dopunu važećeg izbornog zakona, već i izradu novog zakona, koji bi jasno definisao drugi proporcionalni model i sproveo bi izbornu reformu", rekao je profesor Mucaj.

Advokat Armend Škoza takođe je rekao da Zakon o izborima treba izmeniti, ističući da je član 29. tog zakona, koji utvrđuje pravnu podobnost kandidata, doneo veliku neizvesnost. Prema njegovim rečima, kroz promene, trebalo bi preispitati ulogu Izbornog panela za žalbe i predstavke i procedure koje slede na Vrhovnom sudu.

"Takođe, veliku nejasnoću donela je i odredba člana 29. koja je kasnije postala predmet ustavne ocene u pogledu pravne posledice vršenja izbornih prava kao rezultat krivične sankcije izrečene u krivičnom postupku. Shodno tome, predloženi amandmani uključuju promenu trenutnih odredbi Zakona o opštim izborima, koja je neophodne za suštinske promene", rekao je Škoza.

Ipak, mišljenje obojice je da bi izmene izbornog zakona trebalo izvršiti nakon opsežnih konsultacija sa opozicijom i civilnim društvom.

"U svetlu mogućih promena na Kosovu, treba napomenuti da Venecijanska komisija u kodeksu dobre izborne prakse upozorava da promena izbornog zakona ne bi trebalo da bude česta (godinu dana pre izbora) i da ova promena ne bi trebalo da izgleda da to diktiraju trenutni politički interesi. Da izborni sistem ne bi zavisio od trenutnih političkih interesa, neke države su utvrdile da parlament, da bi promenio izborni zakon, mora glasati kvalifikovanom većinom (2/3 ili 3/5), kao što je slučaj u Albaniji. Ova formula zahteva da je za izmenu neophodan konsenzus parlamentarnih političkih snaga na nivou kvalifikovane većine", rekao je Mucaj.

S druge strane, Škoza kaže da je svaki pokušaj zaobilaženja širokog savetovanja o izbornom zakonu udaljavanje od demokratskih principa.

"Održavanje i negovanje demokratskog društva nije samo formalno pitanje, već je suštinsko pitanje. Svaki pokušaj marginalizacije širokih konsultacija u formalnim postupcima, lišio bi proces njegovih demokratskih karakteristika", smatra Škoza.