Pravnici: Izveštaj Stejt departmenta alarm za Kosovo

Stejt Department
Izvor: Print Screen/You Tube

Izveštaj američkog Stejt departmenta o Kosovu pravnici smatraju uznemirujućim, jer se, kako navode, u njemu ogledaju vladine intervencije u pravosudnom sistemu, stepen korupcije, nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje, piše Front onlajn.

Kažu da je, pored problema u pravosudnom sistemu, politika ono što utiče na to da pravosudni organi ne budu nezavisni.

Advokat Ardian Bajraktari smatra da je nivo političkog uplitanja u pravosuđe zabrinjavajući. Prema njegovim rečima, izveštaj treba da bude alarm za kosovske institucije kako se isti nalazi ne bi ponavljali.

„Izvještaj je verodostojan i po mom mišljenju prikazuje realnu situaciju u vezi sa pitanjima koja se rešavaju, s posebnim naglaskom na aspekte kojima smo se lokalno bavili i dali svoje stavove u dosta slučajeva, sa posebnim akcentom na političke intervencije, kroz direktne napade političkih eksponenata, čak i pominjanje imena sudija, tužilaca, što naravno treba što pre prekinuti. Cenim da je izvještaj realan i treba se prema njemu odnositi sa zabrinutošću i po mom mišljenju to je alarm za sve one koji su mu posvećeni”, kaže Bajraktari.

Bajraktari je zatražio od političkih aktera da što pre prekinu sa napadima na pravosuđe.

“Političke institucije, politički eksponenti, Vlada i drugi, moraju što pre prestati sa etiketiranjem, napadima na pravosudne institucije”, rekao je Bajraktari.

Advokat Jil Zekaj kaže da je ovogodišnji izveštaj isti kao i prošlogodišnji, gde su naglašene intervencije u nezavisnost pravosudnog sistema. Zekaj na uzveštaj gleda sa velikom zabrinutošću zbog činjenice da se situacija nije promenila od prošle godine.

“Ni ovogodišnji izveštaj se nije mnogo promenio u odnosu na prošlogodišnji. Ima mnogo ozbiljnih problema, posebno u kršenju ljudskih prava, u radu pravosuđa, u mešanju Vlade u nepristrasnost i nezavisnost pravosudnog sistema, u vezi sa korupcijom, nasiljem u porodici, rodno zasnovanim nasiljem. To su manje-više tačke koje, u smislu kršenja zakona i kršenja ljudskih prava, identifikuju izveštaji Stejt departmenta, koji ne navodi da je bilo napretka od prošle godine”, kaže Zekaj.

Prema njegovim rečima, najčešće se spominju intervencije gde pravosudni sistem progoni zvaničnike kosovske vlade.

“Izvještaj naglašava ono što smo videli prošle godine, kako u pravosudnom sistemu, tako i u pogledu vlasti, gde je konstantno bilo mešanja od strane Vlade u pravosudni sistem kroz kritike, posebno u slučajevima kada pravosudni sistem mora da radi sa zvaničnicima ili sa službenicima, bilo u fazi istraga ili u fazi njihovog suđenja, uvek smo imali kontroverze od strane pravosuđa, od strane vlasti prema pravosuđu. To smo naglasili, a potom je izveštajem to i potvrđeno”, rekao je Zekaj.

On traži od institucija da izveštaj Stejt departmenta shvate ozbiljno i razmisle.

„Izveštaj Stejt departmenta kao i izveštaj o napretku jeste skeniranje stanja u kojem se Kosovo nalazi u svim sferama, bilo da se radi o kršenju ljudskih prava, kršenju pojedinačnih prava. Vlada i sve druge institucije u kojima je utvrđeno da nema napretka moraju to da shvate ozbiljno”, rekao je Zekaj.