Rečica: Protiv nasilja se boriti svim mehanizmima

Skender Rećica
Izvor: Facebook

Ministar rada i socijalnog staranja Skender Rečica rekao je da bi se protiv nasilja trebalo boriti i sankcionisati ga svim postojećim mehanizmima, prenosi Koha.

"Iako je urađen veliki posao po pitanju nasilja nad ženama i dalje ostaje jedan od najrasprostranjenijih oblika nasilja širom sveta. Kao rezultat kolektivnog lobiranja i raznih organizacija za zaštitu žena, učinjeno je mnogo, ali još više treba da se uradi", rekao je Rečica.

Istakao je da je Ministarstvo rada i socijalnog staranja odgovorno za razvoj socijalne politike, izradu zakona i da se zalaže da svi građani imaju jednak pristup socijalnim i porodičnim uslugama.

"U cilju koordinacije institucionalnih procesa i rešavanja izazova sa kojima se suočavaju žrtve nasilja, vlada je imenovala nacionalnog koordinatora protiv nasilja u porodici koji ima zadatak da nadgleda sprovođenje nacionalne strategije za zaštitu Kosova od nasilja u porodici", rekao je Rečica tokom debate u Skupštini Kosova.