Rečica uz saradnju sa MMF-om najavio reforme u oblasti socijalne politike

Skender Rećica
Izvor: Facebook

Ministar rada i socijalnog staranja Skender Rečica, u okviru diskusije o pregovaranju o programu finansijske podrške, održao je virtuelni sastanak sa timom misije Međunarodnog monetarnog fonda, kojeg je predstavljao šef misije za Kosovo Gabriel Di Bela, prenosi Kljan Kosova.

Na ovom sastanku, ministar Rečica je razgovarao o situaciji sa pandemijom na Kosovu i izazovima sa kojima se suočava vlada, pre svega Ministarstvo rada i socijalnog staranja u vezi sa efektom pandemije na socijalnu zaštitu građana Kosova.

Rečica je predstavio članovima MMF-a napore koje Ministarstva rada i socijalnog staranja preduzima, kao što su reforme u socijalnoj oblasti. Takođe, predstavio je dinamični predlog-plan, o penzijskoj reformi, reformi socijalne pomoći, reformi radnih odnosa i porodiljskog odsustva, itd.

Ovom prilikom, ministar Rečica je naglasila da su penzijska reforma, socijalna pomoć i radni odnosi veoma važni za Kosovo i njene građane, jer direktno utiču na njihovo blagostanje, uklanjaju nepravde, eliminišu mnoštvo zakona i stvaraju održiv ekonomsko - socijalni sistem u zemlji.

On se složio sa timom misije MMF da blisko sarađuju kako bi se pronašla najbolja rešenja u vezi sa ovim reformama i kako bi one bile u korist građana i finansijski održive.