Rejnders: Vladavna prava ključna za Zapadni Balkan

Didije Rejnders
Izvor: Twitter

Poslednjeg dana trodnevnog ministarskog foruma EU - Zapadni Balkan, održanog na Brdu kod Kranja, naglašen je ključni značaj vladavine prava za sprovođenje reformi, obezbeđivanje dobrog upravljanja i poštovanja ljudskih prava kako u EU, tako i u zemljama koje u na putu ka članstvu, prenosi Tanjug.

”Pozdravljam opredeljenost zapadnobalkanski partnera daljem jačanju vladavine prava, posebno u oblasti nezavisnosti, kvaliteta i efikasnosti pravosuđa. Ove reforme se u procesu pristupanja moraju dokazati kroz opipljive i održive rezultate na terenu,što je posebno važno u trenutku kada se među nekim zemljama članica postavlja pitanje o kapacitetu EU za daljim proširenjem”, poručio je evropski komasar za pravdu Didije Rejnders.

On je posebno naglasio značaj spremnosti koje su partneri sa Zapadnog Balkana pokazali kada je reč o saradnji sa novouspostavljenim Evropskim javnim tužilaštvom, koje je od juna do danas pokrenulo više od 350 istraga o mogućoj zloupotrebi EU budžeta u većem iznosu od 4,5 milijardi evra.

U zajedničkoj izjavi, usvojenoj na kraju foruma, naglašeno je učešće Zapadnog Balkana u EU Strategiji za obuku u pravosuđu 2021-2024, koja predstavlja sredstvo za obezbeđvanje efikasne primene vrednosti i principa EU i podstiče poverenje među pravosudnim stručnjacima u prekoraničnim oblastima.

Iz EK naglašavaju da će partnerima sa Zapadnog Balkana obezbediti svu potrebnu podršku u oblasti reformi pravosuđa i dodaju da je neophodno izgraditi i nacionalne kapacitete za obuku sudija.

Na ministraskom forumu u Sloveniji, EU i Zapadni Balkan ponovo su potvrdili važnost digitalizacije kako bi se olakšao pristup pravosuđu, poboljšala njegova ukupna efikasnost i osigurala otpornost pravosudnih sistema.

Ministri su razgovarali o naporima i izazovima digitalne transformacije, a partneri sa Zapadnog Balkana su se obavezali na kontinuiranu modernizaciju svojih pravosudnih sistema.

Pored pitanja vladavine prava, na trodnevnom ministarskom forumu EU - Zapadni Balkan razgovaralo se i o pitanjima iz oblasti unutrašnjih poslova, kao što su migracije, upravljanje granicama, borba protiv organizovanog kriminala i terorizma.