Samo 10 odsto građana smatra da je sektor pravosuđa poboljšan

Pravosuđe.jpg
Izvor: Reporteri

Demokratski institut Kosova predstavio je rezultate istraživanja javnog mnjenja koji odražavaju stavove građana Kosova o reformi pravosudnog sistema, a koji su pokazali da samo 10 odsto građana smatra da je sektor pravosuđa poboljšan tokom ove godine, piše Ekonomija onlajn.

Na pitanje da li su građani u ovoj godini uočili napredak u radu tužilaštava i sudova, 44 odsto njih je odgovorilo da je došlo do poboljšanja u radu sektora pravde, 36 odsto smatra da nije bilo nikakvog poboljšanja, dok samo 10 odsto građana smatra da je sektor pravosuđa poboljšan.

Prema istraživanju samo osam odsto građana očekuje poboljšanja ove godine u radu tužilaštva i sudova, većina njih, tačnije 38 odsto, očekuje poboljšanja u narednih pet godina, a njih 31 odsto u narednih 10 godina.

O tome da li su građani informisani o svojim mogućnostima da učestvuju u raspravama tokom izrade, odnosno, razmatranja nacrta zakona o reformi sektora pravosuđa, samo 17 odsto njih je izjavilo da ima ove podatke. Građani su upitani i za njihove preferencije da budu uključeni u proces razmatranja nacrta zakona o reformi pravosuđa i po tom pitanju, 76 odsto građana se izjasnilo da ne želi da bude uključeno u proces, dok je 18 odsto njih navelo da bi volelo da se uključi kroz javne rasprave.

U istraživanju javnog mnjenja učestvovalo je 1.065 ispitanika starijih od 18 godina, a anketni period obuhvata period od 4. do 13. septembra ove godine.