Savet ministara EU usvojio zaključke: Komisija do kraja januara da predloži izmene merila za Poglavlje 35 u pregovorima sa Srbijom

Evropska unija
Izvor: RTV

Savet ministara Evropske unije usvojio je danas zaključke o proširenju, u kojima se od Evropske komisije i visokog predstavnika EU traži da pre kraja janara naredne godine, predlože Savetu izmene i dopune merila za Poglavlje 35 u pregovorima Srbije, kako bi se "odrazile obaveze Srbije" koje proizilaze iz Sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa i njegovog implementacionog aneksa.

U delu zaključaka o Srbiji, navodi se da će napredak Srbije u vladavini prava i normalizaciji odnosa sa Kosovom nastaviti da određuju ukupni tempo pristupnih pregovora.

Pozdravlja se ukupan napredak postignut u dosadašnjim pregovorima o pristupanju, sa 22 od 35 otvorenih pregovaračkih poglavlja i dva privremeno zatvorena, te dodaje da Srbija treba da nastavi da se fokusira na ispunjavanje privremenih merila iz poglavlja 23 o vladavini prava i 24, kao i da obrati posebnu pažnju na puno poštovanje osnovnih prava, uključujući zaštitu prava najugroženijih grupa, kao i na nediskriminatorni tretman osoba koje pripadaju manjinama širom Srbije.

Savet podvlači potrebu da Srbija pojača napore u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, te izražava zabrinutost "zbog ograničenog napretka u poboljšanju ukupnog okruženje za slobodu izražavanja i nezavisnost medija".

Savet pozdravlja to što je Srbija zadržala posvećenost u nizu regionalnih inicijativa za saradnju i podstiče na dalje jačanje dobrosusedskih odnosa, stabilnosti i pomirenju sa partnerima u regionu.

Navodi se i da Savet ponavlja snažna očekivanja od Srbije da pojača napore ka usklađivanju sa stavovima zajedničke spoljne i bezbednosne politike EU i restriktivnim merama, uključujući Rusiju i Belorusiju, kao pitanje najvećeg prioriteta, kao i da se uzdrži od akcija i izjava protiv stavova EU o spoljnim politikaam. Ipak, Savet uzima u obzir humanitarnu i drugu pomoć Ukrajini.

"Savet ponavlja da nema opravdanja za nasilje i oštro osuđuje nasilni akti demonstranata kosovskih Srba protiv građana, trupa Kfora, organa za sprovođenje zakona i medija 29. maja ove godine i nasilni napad na Kosovsku policiju 24. septembra 2023. na sever lu Kosova. Savet očekuje da Srbija u potpunosti sarađuje i preduzme sve potrebne mere za hapšenje i brzo privođenje pravdi počinilaca napada. Savet žali što Srbija nije preduzela dovoljne mere u tom pogledu i izražava zabrinutost zbog ponovljenog golilanja vojske u okolini Kosova i naknadno smanjenje trupa i opreme", stoji u zakljzčcima.

Srbija i Kosovo moraju da ulažu stalne napore za deeskalaciju, uzdrže se od jednostranih i provokativnih akcija koje bi mogle dovesti do tenzija i nasilja i zaustaviti retoriku podela, poručuje Savet i pozdravlja to što je Srbija preduzela korake u pravom smeru, uključujući i javno ohrabrivanje kosovskih Srba da učestvuju na lokalnim izborima na severu Kosova.

Dodaje se da Srbija treba da podstiče kosovske Srbe da se vrate u institucije.

Savet podseća i da će u skladu sa zaključcima  Evropskog saveta iz oktobra,  neuspeh strana u deeskalaciji tenzije će imati posledice.

Zato očekuje da i Srbija i Kosovo pronađu održivo rešenje za situaciju sever Kosova koji garantuje bezbednost, sigurnost i participativnu demokratiju za sve građane.

Savet očekuje od Srbije da se u dobroj nameri uključi u dijalog uz posredovanje EU, uz duh kompromisa za postizanje sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma sa Kosovom u normalizaciji odnosa u skladu sa međunarodnim pravom i pravnim tekovinama EU.

Taj sporazum, dodaje se, treba da se bavi svim ključnim otvorenim pitanjima i time doprinese tome regionalnoj stabilnosti, dok normalizacija odnosa i sprovođenje njihovih obaveza iz dijaloga ostaju suštinski uslovi na evropskom putu obe strane, te obe rizikuju da izgube značajne prilike ukoliko izostane napredak.

"Savet pozdravlja Sporazum o putu normalizacije između Kosova i Srbije i njen Aneks za implementaciju usvojen u februaru i martu i žali zbog nesprovođenja sporazuma od obe strane...  Poziva Srbiju i Kosovo na puno poštovanje i sprovođenje obaveza, bez daljeg odlaganja i preduslova. Ovo uključuje osnivanje Zajednice opština sa srpskom većinom. Savet pozdravlja Spremnost Srbije i Kosova da prihvate nacrt statuta koji je strankama predstavio posrednik, uz shvatanje da je potrebno dalje raditi na ovoj osnovi", stoji u zaključcima u kojima se navodi i da:

"Savet traži od Komisije i visokog predstavnika da hitno predlože Savetu, pre kraja januara 2024. godine, izmene i dopune merila za Poglavlje 35. kako bi se na pristupne pregovore Srbije odrazile obaveze koje proizilaze iz Sporazuma i njegovog Aneksa za implementaciju".