Suniog: Nacrt zakona o Tužilačkom savetu da bude usklađen sa preporukama Venecijanske komisije

Tomaš Suniog
Izvor: Kancelarija EU na Kosovu

Ambasador EU na Kosovu Tomaš Suniog očekuje da Nacrt zakona o Tužilačkom savetu Kosova, koji je usvojen danas u Skupštini, bude u potpunosti usklađen sa preporukama Venecijanske komisije pre usvajanja Zakona.

„Konstatovano je da je Skupština Kosova usvojila u prvom čitanju Nacrt zakona o Tužilačkom savetu Kosova. Očekujemo da će nacrt biti u potpunosti usklađen sa preporukama Venecijanske komisije pre usvajanja zakona“, naveo je Suniog na platformi „X“.