Ustavni sud sutra odlučuje o sudbini Hotijeve vlade

Ustavni sud Kosova
Izvor: Ustavni sud Kosova

U Ustavnom sudu Kosova sutra će biti održana javna sednica u vezi sa ustavnošću glasanja poslanika Etema Arifija, na zahtev Samoopredeljenja, pošto je u momentu glasanja za vladu premijera Hotija Arifi bio pravosnažno osuđen na kaznu zatvora.

Kako prenosi Ekonomia Onlajn, očekuje se da će ročište početi u 10 sati, a  biće održano putem video konferencije.

"Javnoj raspravi koja će se održati 2. decembra 2020. sa početkom u 10 sati prisustvovaće sve zainteresovane strane uključene u slučaj. Zbog trenutne situacije sa pandemijom kovida-19, javna rasprava će se održati putem video konferencije i sve pripreme za njeno održavanje su već obavljene“,  saopštila je  kancelarija za medije Ustavnog suda.

Sud je saopštio da stranke nisu zatražile odlaganje ročišta i da će detaljnije informacije objaviti sledećeg dana.

Bivši predsednik Ustavnog suda Kosova Enver Hasani rekao je da ukoliko Ustavni sud proglasi da je glas poslanika Arifija za vladu Avdulaha Hotija bio nevažeći, Aljbin Kurti će se vratiti na položaj na kojem je bio.

Sve rasprave biće otvorene za javnost, osim ako je takvo izuzeće potrebno radi sigurnosti bilo koje od strana ili njihovih predstavnika, ili zbog održavanja javnog reda i sigurnosti.

Uključene strane će 2. decembra dobiti priliku da ukratko iznesu svoje argumente kroz prezentacije.

Trebalo bi da se ograniče na činjenice i važna pitanja vezana za slučaj.

Predsedavajući može ograničiti vremenski period za ovu prezentaciju za svaku stranku, dok sudije tokom saslušanja ne postavljaju pitanja predstavnicima stranaka ili direktno bilo kojoj stranci.

Po završetku ročišta, Sud će se povući na razmatranje.

Etem Arifi bio je jedan od 61 poslanika koji su glasali za izbor Hotijeve vlade.

Za stranku Aljbina Kurtija, koja je izgubila vlast, glas poslanika Aškalijske stranke nevažeći je zbog činjenice da je pravosnažnom presudom osuđen za korupciju.

Samoopredeljenje je zbog toga zatražilo tumačenje Ustavnog suda, čija odluka može doneti promenu političke situacije na Kosovu.