Zajednička izjava lidera Zapadnog Balkana: Plan rasta nova šansa za razvoj, jačanje saradnje i brži pristup EU

Lideri Zapadnog Balkana u Skoplju
Izvor: "X"/@albinkurti

Lideri Zapadnog Balkana usvojili su danas na konferenciji "Plan rasta: Zapadni Balkan u susretu sa EU" u Skoplju zajedničku izjavu u kojoj se ističe izuzetan značaj regionalne saradnje i integracija u Evropsku uniju.

U zajedničkoj izjavi od 11 tačaka, lideri regiona ukazali su da Plan rasta za Zapadni Balkan predstavlja novu priliku za promociju ekonomske i socijalne konvergencije regiona sa EU i šansu za podsticanje i sprovođenje ključnih reformi, te da su spremni za njegovu implementaciju.

Naveli su i da zajednički napori imaju za cilj ne samo jačanje integracije unutar regiona, već i da se utre put za širu integraciju u jedinstveno tržište EU.

"Uz prepoznavanje zamršenog geopolitičkog pejzaža koji karakteriše ruska agresija protiv Ukrajine i tekućih kriza na Bliskom istoku, mi, lideri zapadnobalkanske šestorke ističemo  izuzetan značaj saradnje u regionu i integraciju sa Evropskom unijom i posvećenost unapređenju četiri slobode kretanja (kapitala, roba, usluga, ljudi) za sve naše građane. Priznajući značaj zaključaka predsedavajućeg samita Berlinskog procesa u Tirana 16. oktobra 2023. i Briselska deklaracija samita EU-Zapadni Balkan o 13. decembar 2023", dve su prve tačke zajedničke izjave.

U dokumentu se dalje navodi da novi Plan rasta Zapadnog Balkana predstavlja novu priliku za promociju ekonomske i socijalne konvergencije regiona sa Evropskom unijom kao sredstvom za napredovanje u procesu pristupanja.

"Posvećeni iskorišćavanju mogućnosti koje pruža Plan rasta i ispunjavanju očekivanja naših građana za prosperitetniju i stabilniju budućnost u okviru Evropske unije. Spremni za implementaciju ovog sveobuhvatnog Plana, koji je ukorenjen u postupnoj integraciji u jedinstveno tržište EU, poboljšanu regionalnu ekonomsku integraciju, ubrzane fundamentalne reforme, poštovanje demokratije, osnovnih prava i vrednosti i vladavine prava, uključujući one koje se bore protiv korupcije i suzbijaju političko mešanje u nezavisne institucije koje treba podjednako da služe svim građanima. Povećana finansijska pomoć kroz reforme i Fond za rast, koji nosi potencijal za ubrizgavanje preko potrebne dinamike u proces proširenja, omogućava nam da prevaziđemo prepreke koje ometaju naš napredak. Plan rasta posmatramo kao šansu za podsticanje i sprovođenje ključnih reformi ka zatvaranju jaza u konvergenciji sa EU što će podstaći razvoj, uključujući socio-ekonomske reforme, tokom ključnog trenutka u procesu proširenja. U tom duhu, započeli smo pripreme za implementaciju Plana rasta, uključujući razvoj strateških reformskih planova koji usmeravaju akcije i investicije u naredne četiri godine", navodi se u izjavi.

Lideri su saglasni da se reformski programi zasnivaju na pojedinačnim naporima u okviru ekonomskih reformi, koje se obavezuju da će nastaviti da unapređuju i podržavaju, kao i da će Plan rasta, sa druge strane, dopuniti postojeću podršku instrumentu pretpristupne pomoći i pružiti dodatni  podsticaj implementaciji investicionog plana i reformi na putu pristupanja EU.

"Zajedno, kao region, koncentrisaćemo naše napore na promovisanje regionalne ekonomske integracija kroz Zajedničko regionalno tržište zasnovano na pravilima i standardima EU dok istovremeno unapređujemo otvaranje regionalnog tržišta ka jedinstvenom tržištu EU. Region je spreman da preduzme dodatne odlučne akcije kako bi se okončala transformacija zajedničkog regionalno tržišta u stvarnost. Ceni podršku EU u tom procesu i posvećen je pripremi za ambicioznog naslednika aktuelnog CRM akcionog plana, ističući značaj saradnje sa Regionalnim savetom za saradnju, Ceftom, Energetskom zajednicom i Transportnom zajednicom, kao i sa Komorskim investicionim forumom u tom procesu", dodaje se u dokumentu.

Navode i da uz prepoznavanje potrebe za kolektivnim doprinosima razvoju novog i ambicioznog plana, zajednički napori imaju za cilj ne samo jačanje integracije unutar regiona, već i da utru put i budu odskočna daska za širu integraciju sa evropskim jedinstvenim tržištem.

"To će sastojati od ubrzanja zajedničkih poduhvata za olakšavanje regionalne trgovine, smanjenje negativnog uticaja necarinskih mera, otvaranje uslužnog sektora i u olakšavanje kretanja radnika. Ovaj vizionarski pristup će stvoriti povoljno okruženje za poboljšanu ekonomsku saradnju i prosperitet širom sveta, naglašavajući našu čvrstu posvećenost regionalnom jedinstvu i napretku.  Potvrđujući da je EU otvorena za razmatranje predloga iz Plana rasta čiji je cilj unapređenje ekonomske integracije Zapadnog Balkana sa EU i unutar regiona, ojačaćemo naše napore da se uskladimo sa pravilima jedinstvenog tržišta EU. Ovo uključuje otvaranje relevantnih sektora svim susedima, pridržavajući se principa zajedničkog regionalnog tržišta i fundamentalnih vrednosti, standarda i pravila EU i očuvanje integriteta jedinstvenog tržišta EU, sa jednakim uslovima. Prepoznajući usaglašene napore i Zapadnog Balkana i EU da se region pridruži Evropskoj uniji, čvrsto verujemo da će Instrument za reformu i rast opipljivo unaprediti proces  pristupanja za naše građane i doprineti smanjenju socijalnog i ekonomskog jaza u regionu, uz stvaranje poluge za implementaciju tržišno orijentisanih reformi koje generišu rast", dodaje se zajedničkoj izjavi lidera sa skupa u Skoplju.