Agroturizam u Tirani u velikom porastu

Agroturizam-Albanija
Izvor: Albanian post

U poslednjoj deceniji agroturizam u Albaniji beleži porast, kako u pogledu proizvodnje, tako i u pogledu turističke potrošnje. Profesori Lorena Šele i Edmond Kadiu sa Poljoprivrednog univerziteta u Tirani u studiji tretiraju razvoj agroturizma na teritoriji prestonice, kao alternativu ekonomskom razvoju, prenosi Albanijan post.

Kako kaže Kadiu agroturizam je prijemna delatnost koja se odvija na imanju ili drugoj poljoprivrednoj celini, sa ciljem privlačenja posetilaca.

Takođe, ovaj vid turizma pruža posetiocima mogućnost da učestvuju u poljoprivrednim preduzećima, ili drugim pomoćnim aktivnostima koje se odvijaju u toj poljoprivrednoj sredini, povećavajući njihovu interakciju sa prirodom.

Kroz zaštitu životne sredine, očuvanje tradicije i promociju tipičnih proizvoda ovog kraja, agroturizam pozitivno utiče na razvoj održivog turizma u ruralnim područjima.

"Agroturizam u Tirani je koncept koji se razvija iz dana u dan", kaže Šele.

Ona naglašava da ovaj vid turizma zauzima značajno mesto u ekonomskom razvoju, nudeći "skup elemenata koji će biti sve privlačniji domaćim i stranim posetiocima".

Dalje, autori studije smatraju da turisti uglavnom vide agroturizam kao najlakši način da se što više približe poljoprivrednoj delatnosti, prirodi, spomenicima i kuhinji.

Na teritoriji Tirane poseban prostor za razvoj nalaze sve tipologije turizma, kao što su istorijsko-kulturni turizam, seoski turizam, konferencijski turizam, kulinarski turizam, verski turizam ili dentalni turizam.

U pogledu kulinarskog turizma, Tirana je prošle godine zauzela četvrto mesto na listi evropskih prestonica sa najukusnijom hranom.

Ova činjenica govori da privrednici svakim danom sve više obraćaju pažnju na želje posetilaca i jure za do tada nepoznatim stvarima.

Od 2015. godine, sa novom teritorijalnom podelom Albanije, Tirana ima u svom delu, pored grada, i 13 seoskih administrativnih jedinica: Baldušk, Berzhite, Dajt, Farke, Kashar, Krrabe, Ndrok, Petrele, Peze, Šengjergj, Vakar, Zal-Bastar i Zal-Her u kojima se nalaze različite atrakcije, kao što su: kulturni i prirodni spomenici, tradicionalni restorani, agroturistički poslovi i radionice, koje teže očuvanju elemenata tradicije „kulinarstva i rukotvorina.