Crna Gora će zatražiti podršku nesvrstanih na izboru za nestalnu članicu Saveta bezbednosti UN

Dritan Abazović.jpg
Izvor: Print Screen/Tviter/@DritanAbazovic

Predsednik Vlade Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović tražiće od Pokreta nesvrstanih zemalja da pruže podršku Crnoj Gori da postane nestalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 2026. i 2027. godine, navodi se u Platformi o učešću delegacije ministarskom sastanku Koordinacionog biroa Pokreta nesvrstanih zemalja od 4. do 6. jula u Bakuu, prenosi RTCG.

"Učešće na ministarskom sastanku Koordinacionog biroa Pokreta nesvrstanih zemalja je i prilika da se ukaže na kandidaturu Crne Gore za nestalnu članicu Saveta bezbednosti za period 2026- 2027 i zatraži podrška država članica Pokreta na izborima koji će biti održani na leto 2025. godine", navodi se u saopštenju Vlade.

Crna Gora je, u skladu sa preporukom Koordinacionog biroa, primljena u Pokret nesvrstanih zemalja u svojstvu posmatrača na 15. Ministarskoj konferenciji koja je održana u Teheranu (Iran), 2008. godine.

"Obnavljanjem prisustva u Pokretu nesvrstanih zemalja, Crna Gora kao država posvećena principima i vrednostima Ujedinjenih nacija, privržena multilateralizmu u međunarodnim odnosima, teži da afirmiše svoju ulogu i partnerske odnose sa svim akterima međunarodnih odnosa na osnovama saradnje i međusobnog uvažavanja", navodi se na sajtu Vlade.

Vlada Crne Gore je u programu rada za 2023. godinu navela da vodi kampanju za kandidaturu Crne Gore za nestalnog člana u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u periodu 2026-2027. godine.

"Članstvom u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija Crna Gora bi potvrdila svoj kredibilitet u međunarodnoj zajednici. Kao članica jednog od glavnih organa UN, svojim glasom i aktivnim učešćem, Crna Gora bi aktivno doprinosila i jednom od ključnih ciljeva UN, očuvanju međunarodnog mira. Na unutrašnjem planu, članstvom u SB UN bi se jačali profesionalni kapaciteti organa državne uprave", navodi se u programu rada Vlade.

U pitanju je najvažnije telo Ujedinjenih nacija. Pet država je stalno zastupljeno u Savetu bezbednosti: Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Kina, Rusija i Francuska.

Deset država se svake dve godine bira na mesto nestalnih članica Saveta bezbednosti UN-a.

Pokret nesvrstanih zemalja uspostavljen je 1961. godine kao politička alternativa za zemlje koje su želele da ostanu izvan blokovske podele sveta na Istok i Zapad. Danas broji 120 država članica i 18 država posmatrača, među kojima su Crna Gora, Srbija, Hrvatska i BiH sa prostora nekadašnje Jugoslavije, zatim Kina, Argentina, Brazil, Rusija (od 2021. godine) i Ukrajina, ali i deset organizacija posmatrača.

Aktuelni predsedavajući Pokretom je Azerbejdžan.