Džaferi: Severna Makedonija privlačna zbog geopolitičkog položaja i ekonomske politike

Taljat Džaferi
Izvor: Kosovo Online

Premijer Severne Makedonije u tehničkoj vladi Taljat Džaferi učestvuje na Investicionom forumu EBRD za Zapadni Balkan u Londonu gde je poručio da je njegova zemlja zanimljiva stranim ulagačima zbog geopolitičkog položaja i ekonomske politike.

Džaferi je govorio u diskusiji na panelu premijera na kojem su lideri Zapadnog Balkana. Pored njega, u diskusiji su učestvovali premijer Crne Gore Milojko Spajić, Srbije Ana Brnabić, predsednica Saveta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, premijer Kosova Aljbin Kurti, premijer Albanije Edi Rama, kao i domaćin Samita, predsednik EBRD Odil Reno-Baso.

U prvom delu razgovora premijeri su govorili o temi "Zašto strani investitori treba da ulažu u zemlje regiona“, za koju je premijer Džaferi istakao da je Severna Makedonija, zbog blizine evropskim centrima, jedna od destinacija za postavljanje proizvodnje.

"Imamo dobru lokaciju, dobre veze i luke u našoj blizini, kao što su Solun i Drač, tako da za kratko vreme proizvod koji se ovde napravi može da stigne u drugu zemlju, odnosno do krajnjeg odredišta. Drugi argument je stabilna makroekonomska i fiskalna situacija, intenzivan proces usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, povoljno poslovno okruženje i dobro razvijeni programi podrške investitorima. Ovde ubrajamo i stimulativnu poresku politiku, između ostalog i kroz zaključivanje sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i utaji poreza. Severna Makedonija nema zakone koji diskriminišu strane investitore, mi ih smatramo svojim, jer svi doprinose istom cilju, poboljšanju kvaliteta života građana", kazao je Džaferi.

Ističe da je treći argument predstavljaju značajni podsticaji za kompanije koje rade za Severnu Makedoniju.

"To uključuje različite mere, i to: subvencije za otvaranje novih radnih mesta i kapitalne investicije, subvencije do 50 posto prihvatljivih troškova ulaganja za istraživanje i razvoj i podršku izvoznicima. Nizak nivo oporezivanja dobiće privrede i prihoda fizičkih lica, odnosno stope od 10 posto poreza na dobit preduzeća i poreza na dohodak građana, podstiče rast privredne aktivnosti i investicija. Ovde uspešno posluje nekoliko tehnoloških industrijskih razvojnih zona, koje su posebno atraktivne za strane investicije“, rekao je Džaferi.

On je istakao da Skoplje prednjači u regionu sa primenjenim zakonima i podzakonskim aktima koji su u potpunosti usklađeni sa Evropskom energetskom zajednicom, koji omogućavaju liberalizaciju energetskog tržišta.

"Počeli smo pregovore sa Evropskom unijom i članovi smo Natoa. Ovo obezbeđuje stabilnost. Potpisali smo sporazume o slobodnoj trgovini sa EU (27 zemalja), Eftom (4 zemlje), Ceftom (7 zemalja), kao bilateralnu slobodnu trgovinu sa Turskom, Ukrajinom i Ujedinjenim Kraljevstvom“, rekao je Džaferi.

U drugom delu panela, premijeri su razgovarali o prioritetima regionalnih vlada kao i o prekograničnoj saradnji, gde je premijer Džaferi naglasio da Republika Severna Makedonija, usvajanjem Zakona o energetici, praktično liberalizuje energetsko tržište.