Fronteks dolazi u BiH da pomogne u vezi sa migrantima

Migranti
Izvor: RTV

Bosna i Hercegovina će sa Fronteksom, graničnom službom EU, zaključiti sporazum koji će toj organizaciji omogućiti da na teritoriji BiH pomogne u rešavanju problema migrantske krize, koji mesecima opterećuje odnose unutar EU, prenose Nezavisne novine.

Naime, više članica EU se žali da preko zapadnog Balkana veliki broj ilegalnih migranata s teritorije severne Afrike ili Bliskog istoka ulazi na prostor EU, a mnogi u Uniji smatraju da BiH ne čini dovoljno da se taj problem reši na njenoj teritoriji.

EU sada želi da BiH zaključi sporazum s Fronteksom kako bi ta služba pomogla domaćim vlastima u BiH kako da se olakša povratak migranata u zemlje porekla koji nemaju pravo na azil, i da se spreči njihov ulazak na teritoriju Hrvatske. Ovo pitanje postaje posebno osetljivo nakon što je Hrvatska postala članica Šengena, jer to znači da između Hrvatske i Slovenije više ne postoje redovne granične kontrole, pa je pitanje granica Hrvatske sa zemljama zapadnog Balkana posebno važno.

U Ministarstvu bezbednosti BiH kažu da se sporazum sa Fronteksom zaključuje s ciljem uspostavljanja pravnog okvira za operativne aktivnosti koje ta agencija sprovodi na teritoriji BiH.

"Takođe na ovaj način će se efikasnije koordinisati operativnom saradnjom između država članica EU i BiH. Sporazum uređuje sva pitanja potrebna za raspoređivanje timova za upravljanje granicama iz stalnih snaga Evropske granične i obalne straže u BiH, u kojoj članovi timova mogu imati izvršna ovlašćenja", navide iz Ministarstva.

To znači da će nakon stupanja sporazuma na snagu Fronteks moći na teritoriji BiH obavljati policijske poslove koji su vezani za pitanja u okviru njene nadležnosti, što se odnosi na probleme migracija.

Sporazum obuhvata prava Frontexa da djeluje u BiH, koristi svoje naoružanje u slučaju samoodbrane i da uspostavlja regionalne kancelarije.

U sporazumu se posebno ističe potreba da članovi tima moraju da poštuju sve evropske konvencije o pravima migranata kada budu stupili na dužnost.

Jedna od odredaba sporazuma je i posebna pažnja da se spreči zloupotreba sredstava koja EU pruža BiH, te se spominje da se u tom slučaju mogu angažovati Kancelarija evropskog javnog tužioca ili Kancelarija za suzbijanje korupcije EU.

"Ako se takvi navodi odnose na sredstva EU isplaćena u vezi s ovim sporazumom, BiH pruža svu potrebnu pomoć u vezi s istražnim aktivnostima na svojoj teritoriji, uključujući pomoć kod održavanja razgovora te provera i inspekcija na licu mesta, uključujući i pristup informacionim sistemima te bazama podataka u BiH, te pomaže kod pristupa bilo kojoj informaciji vezano za tehničko i finansijsko upravljanje stavkama koje delimično ili u celosti finansira EU", navodi se.

U Evropskoj komisiji potvrđuju da EU trenutno pregovara sa BiH o pojačanom sporazumu o saradnji s Fronteksom.

"Novi sporazum će omogućiti Fronteksu da pomogne partnerima u njihovim naporima da upravljaju migratornim tokovima, preduprede ilegalne migracije i rešava prekogranični kriminal kroz celu njihovu teritoriju. Naši partneri bi trebalo da omoguće osoblju Fronteksa da ima izvršna ovlašćenja, poput graničnih kontrola i registracija ljudi", naglasili su iz Evropske komisije.