Izveštaj UN: Bugarska da preduzme sve mere da garantuje prava makedonske manjine

Makedonija, Bugarska, EU
Izvor: Novinite.kom

Komitet za eliminaciju rasne diskriminacije pozvao je Bugarsku da otkloni sve prepreke za registraciju manjinskih udruženja i da preduzme mere za podsticanje njihovog delovanja i saradnje sa njima, prenosi VOA.

Postoji zabrinutost zbog izveštaja da je pripadnicima makedonskih manjinskih grupa u Bugarskoj uskraćeno pravo na okupljanje i udruživanje, navodi se u novom izveštaju Komiteta za eliminaciju rasne diskriminacije pri Kancelariji Ujedinjenih nacija za ljudska prava, koji je izašao uoči obeležavanje 75 godina od proglašenja ljudskih prava UN.

„Komitet uzima u obzir objašnjenje koje je dala delegacija države članice da svi njeni građani imaju pravo na samoidentifikovanje, uključujući Makedonce i Pomace. Međutim, Komitet je zabrinut zbog izveštaja da je pripadnicima makedonskih manjinskih grupa zabranjeno da slobodno ostvaruju pravo na slobodu okupljanja i slobodu udruživanja“, navodi se u primedbama o Bugarskoj.

U izveštaju se navodi da „Komitet žali zbog stalnih prepreka i zahteva za registraciju organizacija civilnog društva i prijavljenih odbijanja registracije makedonskih udruženja od strane Agencije za registraciju i sudova, na osnovu njihove makedonske samoidentifikacije“.

Zvaničan stav Bugarske je da na njenoj teritoriji nema makedonske manjine, a posebnom deklaracijom u Evropskoj uniji se izjasnila da ne priznaje makedonski jezik.

Komitet ministara Saveta Evrope je, međutim, prošle godine pozvao bugarske vlasti da poštuju 14 presuda Evropskog suda za ljudska prava i da dozvole registraciju udruženja čiji je cilj priznanje makedonske manjine u Bugarskoj.