Spahiu: Zapad bi u Albaniji mogao da se suoči sa novim sukobom sličan onom na severu Kosova

Krešnik Spahiu
Izvor: Reporteri

Bivši lider Crveno-crne alijanse iz Tirane Krešnik Spahiu kazao je za Euronjuz Albanija da bi Zapad mogao da se suoči sa novim sukobom u Albaniji koji bi, kako kaže, bio sličan onom koji je trenutno na severu Kosova.

Spahiu je govorio o situaciji koja je nastala između Atine i Albanije i vetu koji je Grčka stavila za Albaniju zbog slučaja "Beleri".

Kako je pojasnio, ukoliko Himaru preuzme pod kontrolu Grčka, onda Himaru može zatražiti udruživanje sa Dropulijem i Finikom.

Himaru koju kontroliše albanska vlada predstavlja veću stabilnost od Himare koju kontrolišu Atina i Grčka, kaže Spahiu i dodaje da bi to moglo predstavljati nestabilnost za region.

"Na Zapadu postoji sumnja da bi sva ta nacionalistička briga Atine za Himaru i sve nacionalističke tvrdnje da kontrolišu Himaru, mogle biti opasnost za tvrdnje o autonomiji. Zapad mora da se suoči sa još jednim sličnim sukobom poput onog na severu Kosova, gde, ako Himara dođe pod kontrolu Grčke, može da traži pridruživanje zajedno sa Dropulijem i Finikom", kazao je Spahiu.