Specijalizovano tužilaštvo: Na Kosovu uhapšeni osumnjičeni za zastrašivanje svedoka Haškog suda

Specijalni sud Kosova u Hagu
Izvor: Reporteri

Kancelarija Specijalizovanog tužioca saopštila je danas da su na Kosovu uhapšeni Ismet Bahtjari i Sabit Januzi, osumnjičeni za ometanje sprovođenja pravde u Hagu, odnosno zastrašivanje svedoka i ometanje službenih lica u vršenju službene dužnost.

Bahtjari i Januzi uhapšteni su od strane Specijalizovanog tužilaštva na osnovu poternice koju je izdao sudija za prethodni postupak Specijalizovanih veća Kosova.

Prebačeni su u pritvorsku jedinicu Specijalizovanih veća Kosova u Hagu i pojaviće se pred sudijom za prethodni postupak u najkraćem roku.

"Bahtjari i Januzi su uhapšeni zbog krivičnih dela protiv sprovođenja pravde, uključučući zastrašivanje tokom krivičnog postupka iz člana 387. Krivičnog zakonika Kosova (KZK) iz 2019. godine, broj 06/L-074, i ometanje službenih lica u obavljanju dužnosti u smislu člana 401(1), (2) i (5) KZK, što predstavlja kršenje člana 15(2) Zakona broj 05/L-53 o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu. Sudija za prethodni postupak je našao da postoji osnovana sumnja da su Bahtjari i Januzi pokušali da odvrate svedoka od svedočenja u postupku pred Specijalizovanim većima", navodi se u saopštenju.

Iz Specijalizovanog tužilaštva kažu da je Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (Euleks)  obezbedila operativnu i logističku podršku u skladu sa svojim mandatom i prema kosovskim zakonima, a podršku je pružila i Kosovska policija.

"Specijalizovano tužilaštvo smatra zastrašivanje svedoka, odmazdu prema svedocima i sprečavanje sprovođenja pravde krajnje ozbiljnim delima i nastaviće da istražuje i krivično goni svakoga ko je uključen u takve slučajeve", poručili su iz Specijalizovanog tužilaštva.

Specijalizovano veće saopštilo je da su Januzi i Bahtjari danas prebačeni u pritvorski objekat Specijalizovanih veća Kosova u Hagu.

Optuženima je na dan hapšenja uručena optužnica na njihovom maternjem jeziku.

Sudija za prethodni postupak potvrdio je optužnicu protiv Januzija i Bahtjarija 2. oktobra, a u potvrđenoj optužnici se navodi da su u periodu najkasnije od 5. do 12. aprila, imali pojedinačne sastanke sa svedokom "1" kako bi tog svedoka naveli da povuče svoje svedočenje ili da se uzdrži od svedočenja u službenom postupku pred Specijalizovanim većima Kosova, uključujući i korišćenje ozbiljnih pretnji, dodaje se u saopštenju.

U potvrđenoj optužnici se takođe navodi da su se Januzi i Bahtjari, kao saizvršioci sa drugim licima, grupno koordinisali pre nego što su lično kontaktirali svedoka "1", kao i posle toga.

Po navodima optužnice, takvo postupanje pokazuje da su imali nameru da zastraše svedoka "1" i da ometaju službena lica, uključujući tužioce i istražitelje Specijalizovanog tužilaštva, u vršenju službene dužnosti.

U potvrđenoj optužnici, Januzi i Bahtjari se terete za zastrašivanje i pokušaj ometanja službenih lica u vršenju službene dužnosti upućivanjem ozbiljnih pretnji, kako pojedinačno tako i učestvovanjem u zajedničkom delovanju grupe.

Prvo pristupanje sudu Bahtjarija zakazano je za ponedeljak, u 14 časova, a pristupanje sudu Januzija zakazano je za 15.15 časova istog dana, 9. oktobra.