Specijalni sud kao dokaz prihvata i pisane izjave pojedinih svedoka koji su preminuli

Specijalni sud Hag - Gucati - Haradinaj
Izvor: Kosovo Online

Portparol Specijalizovanih veća Kosova u Hagu Majkl Dojl saopštio je da je, u postupku protiv Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija, zahtev Tužilaštva delimično odobren i da je sudsko veće donelo odluku da prihvati kao dokaz pisane izjave pojedinih svedoka koji su svedočili u drugim predmetima, što uključuje i izjave nekoliko svedoka koji su već preminuli, prenosi Telegrafi.

"U istom sudskom predmetu, 15. decembra, Sudsko veće je delimično uvažilo zahtev Tužilaštva da se u dokaze uvedu pismeni iskazi nekoliko svedoka, uključujući svedoke koji su svedočili u drugim predmetima i potom umrli“, rekao je Dojl.

Portparol Specijalizovanih veća ističe da se i dokazi dati Fondu za humanitarno pravo i pred sudovima, mogu prihvatiti na suđenjima.

"U skladu sa tim, Pravilnikom o postupku i dokazima je propisano da se pismeno svedočenje preminulih lica može prihvatiti ako se sudije uvere da je izjava, snimak ili transkript 'prima facie' pouzdan... Kao i kod svih vrsta dokaza, na sudijama je da tokom suđenja utvrde težinu i vrednost ovih izjava u kontekstu sudskog predmeta", rekao je Dojl.

On je naveo i da je 18. decembra pretresno veće u predmetu "Tači i ostali" ovlastilo tužilaštvo da izvrši dalje izmene oslobađajućih dokaza, kako je to dozvoljeno Pravilnikom, radi zaštite svedoka.

Govoreći o dešavanjima u ovom sudskom procesu, Dojl je rekao da je sud 15. decembra odredio produženje pritvora Tačiju i Veseliju.

"Za obojicu optuženih, sudije su zaključile da i dalje postoji rizik da ometaju tok procesa i počine druge zločine protiv onih za koje se smatra da su protiv OVK, uključujući svedoke koji su dali ili bi mogli da svedoče u ovom predmetu. Sudsko veće smatra da se ovi rizici mogu smanjiti samo pomoću okvira za praćenje komunikacija koji se koristi u pritvorskom objektu Specijalizovanih veća, uključujući mere koje je naložilo sudsko veće“, rekao je Dojl.

On je rekao da je pretresno veće u slučaju Tači i drugi 19. decembra delimično usvojilo zahtev odbrane da se u slučaju Krasnićija i Seljimija uvaže kao dokaz prethodne odluke u vezi sa nekim ranijim izjavama optuženih.

“Pretresno veće je 19. decembra delimično uvažilo zahteve Krasnićijeve i Seljimijeve odbrane da se žale na raniju odluku o tome da li se određene prethodne izjave optuženih mogu prihvatiti kao dokaz. Predsednik specijalizovanih veća je imenovao sudiju Mišel Pikar, sudiju Emilija Gatija i sudiju Ninu Jorgensen u veće Apelacionog suda da odlučuje o ovim aspektima“, rekao je Dojl.

Dojl je rekao da je sud odlučio i po pritužbama Seljimija, kojima su se potom pridružili Tači i Veselji, u vezi sa sprovođenjem odluke od 1. decembra o izmeni uslova pritvora za njih trojicu.

„Sudsko veće je odbilo zahtev kao preuranjen, ističući da se ovi zahtevi prvo podnose direktno administratoru i da, ukoliko budu odbijeni, pritvorenici mogu da zahtevaju sudsko preispitivanje odluke administratora od strane sudskog veća“, rekao je Dojl, ističući da će naredna ročišta u ovom sudskom postupku početi od 15. januara.

On je rekao i da su četiri ročišta zakazana za februar u ovom sudskom postupku otkazana.

Portparol Specijalizovanih veća je saopštio da su ove nedelje počela ročišta za sudski postupak protiv Pjetra Šalje. 

„Saslušanja u slučaju Pjetra Šalje nastavljena su ove nedelje. Deseti svedok Odbrane, Safet Gaši, svedočio je bez zaštitnih mera u utorak i sredu. Sudije su tokom jučerašnjeg ročišta dale više usmenih naloga, od kojih se jedan odnosio na zahtev Odbrane da se spisku materijalnih dokaza u ovom sudskom predmetu doda i nalaz veštaka psihologa i da se ona pozove da svedoči na suđenju. Sudsko veće je naložilo da se svedok i nalaz veštaka, za koje je prvostepeno veće ocenilo da su relevantni za odmeravanje kazne u slučaju oglašavanja osuđenog krivim, dodaju spisku svedoka i dokazima odbrane. Međutim, sudije su odbile zahtev da ona svedoči u sudnici. U istom sudskom predmetu, 9. januara, pretresno veće je donelo peto rešenje o redigovanju transkripata, koje je podrazumevalo prekvalifikaciju u javnost nekih delova pretresa koji su održani na privatnoj sednici od 23. do 25. oktobra. “, rekao je Dojl.