Živanović: Mere prema liderima bivše OVK u Hagu ispravne, mogu da utiču na veće poverenje u rad suda

Živanović
Izvor: Kosovo Online

Advokat Zoran Živanović smatra da su mere koje su uvela Specijalizovana veća Kosova u Hagu, a kojima se Hašimu Tačiju i još dvojici optuženih bivših lidera OVK zabranjuje sva komunikacija osim sa advokatima, jer su preko posrednika uticali na svedoke, jedini ispravan postupak koji je mogao da se sprovede, i da takvo postupanje suda može da utiče na veće poverenje u njegov rad.

"Ove mere po mom mišljenju donekle doprinose većem poverenju u rad suda i treba ih posmatrati u sklopu nekih drugih mera koje su donete. Tokom oktobra i novembra uhapšena su tri lica sa Kosova, upravo po nalogu Specijalnih veća zbog ometanja rada suda, odnosno zloupotrebe stupanja u kontakt sa zaštićenim svedocima na koje su, izgleda, nečasno uticali, želeći da daju odgovarajuće iskaze ili eventualno odbiju da svedoče. Specijalna veća Kosova imaju jedno prethodno loše iskustvo nasleđeno od Haškog tribunala, gde su se široko koristile zloupotrebe uticaja na svedoke - otkrivanja njihovog identiteta i vršenjem pritiska na te ljude. Podsetiću da su u predmetima Haradinaj i Ljimaj pred Haškim tribunalom, koji su bili jedni od glavnih predmeta, upravo donete oslobađajuće presude zahvaljujući tome što je jedan broj svedoka koji je u prethodnom postupku dao izjave kojima je teretio okrivljene, odjednom na glavnom pretresu promenio iskaze i više ih nije teretio, tako da je Tužilaštvo ostalo bez dokaza", kaže Živanović za Kosovo onlajn. 

On podseća da su neki svedoci u tom postupku i likvidirani. 

"Mogao se izvući vrlo jasan zaključak da oni koji nisu pristali da promene iskaz da su se njih oslobodili na ovaj način, likvidacijom, a drugi su sebe čuvali i promenili iskaz ili odbili da svedoče. Samo u tim predmetima pred Haškim tribunalom optuženo je, čini mi se, petoro ljudi koji su uticali na svedoke i oni su prošli sa vrlo blagim kaznama. Jedan je oslobođen, jedan osuđen na tri meseca zatvora, jedan na novčanu kaznu", podseća advokat. 

Međutim, kako kaže, Specijalizovana veća su napravila veliki zaokret. 

"Zaokret je napravljen kada se sudilo (Nasimu) Haradinaju i još jednom optuženom, upravo zbog kršenja mere zabrane uticaja na svedoke. Zbog toga ih je veće osudilo na po četiri i po godine zatvora. To je velika i drastična kazna, ali je i bila potrebna jer je Specijalizovano veće shvatilo da samo sa takvim kaznama može na neki način da onemogući uticanje na svedoke", kaže Živanović.

Navodi da je teško predvideti šta će se desiti sa zaštićenim svedocima na koje je pokušano da se utiče u slučaju Tačija i ostalih bivših lidera OVK.

"Mislim da će se i prema njima i prema članovima njihovih porodica primeniti dodatne mere zaštite koje mogu biti različite. Mogu biti izmešteni sa Kosova, može da im se promeni identitet i da se smeste u neku drugu državu i to ne samo dok svedoče, nego i posle toga. Ali može se desiti da ti svedoci promene svoje mišljenje i odluče da ne svedoče. Ne znamo konkretne situacije, identitet, a i da znamo ne bi bio red da ga mi otkrivamo. Ne mora da znači da će ovo dovesti do toga da se ti svedoci neće pojaviti i svedočiti ono što su inače i rekli u prethodnom postupku, tereteći sigurno neke od optuženih, zbog čega se i vrši pritisak na njih", kaže Živanović. 

Svi učesnici u postupku, ukazuje advokat, u obavezi su da čuvaju poverljive informacije, u šta spada i identitet zaštićenih svedoka.

"Identitet zaštićenih svedoka mora da se otkrije odbrani. To je neophodno jer ne može da se ne zna ko je taj čovek koji svedoči i tereti nekoga, zbog čega okrivljeni može da dobije veliku kaznu. Sa tim se upoznaje odbrana. Kada kažem odbrana, mislim branilac i ceo tim odbrane, ali i okrivljeni. Zato je upravo i uvedena ova mera zabrane komunikacije okrivljenih iz Tačijeve grupe sa određenim ljudima da bi se sprečilo odavanje identiteta zaštićenih svedoka, kao i sugestije koje bi mogli da daju", objašnjava Živanović.