Malta zvanično preuzela predsedavanje Oebsu vizijom za jačanje otpornosti i unapređenje bezbednosti

Ministar spoljnih poslova Malte i predsedavajući Oebsu Ian Borg
Izvor: Ministarstvo spoljnih poslova Malte

Ministar spoljnih i evropskih poslova i trgovine Malte Ian Borg, predstavljajući prioritete Stalnom savetu Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Beču, danas je zvanično preuzeo predsedavanje ovoj organizaciji najavivši da će se posebno zalagati za jačanje te međunarodne institucije.

„Poverenje koje su nam ukazale sve države učesnice tokom ovih izazovnih vremena je odgovornost koju prihvatamo sa dubokom posvećenošću, poniznošću i ponosom – potpuno svesni kritične tačke u kojoj preuzimamo ovu ulogu“, rekao je Borg u svom obraćanju.

Predsedavanje Malte biće pod motom „Jačanje otpornosti, unapređenje bezbednosti“, a Borg je naglasio sveobuhvatnu posvećenost Malte poštovanju principa i obaveza navedenih u Završnom aktu iz Helsinkija i Pariskoj povelji, naglašavajući da to nisu opcione, već zajedničke obaveze koje su dogovorene od strane svih država učesnica Oebsa.

Prvi prioritet koji je izneo malteški ministar je nedvosmislena posvećenost rešavanju ruske agresije protiv Ukrajine.

Borg je osudio intenzivirane napade i istakao da zaštita svih civila mora biti glavni prioritet.

Pozvao je na hitno povlačenje Rusije sa cele teritorije Ukrajine i apelovao na države članice Oebs da učine sve što mogu da prekinu lanac nasilja, patnje i patnje, ne samo u ovom ratu već iu sukobima širom sveta.

„Pridružujem se generalnom sekretaru u njenom pozivu za oslobađanje tri nezakonito pritvorena člana osoblja Specijalne posmatračke misije Oebsa. Oebs ima ključnu ulogu u Ukrajini. Pohvaljujemo važan rad Programa podrške Ukrajini i obećavamo našu podršku za još veći angažman“, dodao je on najavivši da planira da poseti Kijev kako bi ponovio čvrstu podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine.

Borg je istakao posvećenost Malte olakšavanju dijaloga u cilju pronalaženja trajnih i održivih političkih rešenja za druge sukobe širom regiona Oebsa, posebno u istočnoj Evropi i južnom Kavkazu.

Obećao je podršku misijama Oebsa u Istočnoj Evropi, Jugoistočnoj Evropi i Centralnoj Aziji, održavajući njihov angažman sa vlastima domaćinima u skladu sa principima i obavezama organizacije i podržavajući njihov rad na terenu u cilju jačanja nacionalnih kapaciteta i sposobnosti

Očuvanje funkcionalnosti Oebsaa i pronalaženje rešenja za njeno upravljanje je još jedan ključni prioritet.

„Računamo na saradnju svih država učesnica kako bismo pokazali neophodnu političku volju da se ovoj organizaciji daju osnove koje su joj potrebne za sigurnu i otpornu budućnost“, rekao je Borg.

Istakao spremnost Malte da služi kao most između Skoplja i Helsinkija, jačajući stubove organizacije i podržavajući njene principe i obaveze.

Ministar Borg je pozvao sve države učesnice da pokažu neophodnu političku volju za postizanje konsenzusa o jedinstvenom budžetu i obezbeđivanju predvidljivog vođstva posle 4. septembra 2024.

Predsedavanje Malte ima za cilj da se nadoveže na uspeh Severne Makedonije u održavanju više od milijardu ljudi u regionu Oebsa u centru inicijativa ove organizacije, dodao je on.

Cilj Malte je usvajanje inkluzivnog pristupa uključivanjem rodnih pitanja i povećanjem smislenog angažmana mladih u diskusijama.

Borg je podvukao da „paralelno predsedavanje Malte Oebsu i izabrano članstvo u Savetu bezbednosti UN pružaju jedinstvenu priliku da se identifikuju konstruktivne sinergije između ovih multilateralnih institucija posvećenih promovisanju mira i bezbednosti“.

U tom kontekstu, Malta ima za cilj da se usredsredi na agendu za žene, mir i bezbednost i da obnovi inicijative Oebsa protiv sajber pretnji, transnacionalnih izazova i obezbeđivanja usklađenosti sa obavezama o kontroli naoružanja.

Prepoznajući međusobnu povezanost bezbednosti, ekonomskog prosperiteta i životne sredine, Malta će, najavio je, naglasiti premošćavanje digitalnih podela, promovisanje pristupa digitalnim tehnologijama i saradnju na klimatskoj otpornosti, borbi protiv korupcije i bezbednosti hrane.

Pozvao je države članice da poštuju ljudska prava, osnovne slobode, demokratiju i vladavinu prava, posebno u važnoj izbornoj godini koja je pred nama.

Dodao je da će „u trenutku kada je sloboda medija ugroženija nego ikada ranije, predsedavanje Malte podstaći inicijative o medijskoj pismenosti i bezbednosti novinara, posebno novinarki, kako onlajn tako i oflajn”.

Štaviše, Malta će se aktivno angažovati u borbi protiv nasilja nad ženama i trgovine ljudima.

U svojoj završnoj reči podvukao je da će Malta učiniti sve na jačanju otpornosti ove organizacije i njenih građana u potrazi za sigurnom i mirnom budućnošću.