Rama: Srednjovekovna predstava koja je mogla da se izrodi u krvoproliće 

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.