(Video) Hil: Što se tiče EU i SAD, evropski predlog pravi put kojim se treba kretati ka rešenju

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.