Albanac, naš najbolji (ne)prijatelj: Komšije o kojima zapravo ne znamo ništa

Predrag Marković
Izvor: Printscreen

Кako to da Srbi i Albanci nisu češće nalazili načine da sarađuju kao „jednogodišnji vrsnici“, nego su pustili velike sile da ih usrećuju „beskrajnom ljepotom i civilizacijom“, kako je ironično govorio kučki vojvoda Marko Miljanov? Neobična je povesnica srpsko-arbanaških odnosa. Ni sa jednim narodom nismo duže živeli zajedno, a da smo ga tako malo poznavali.

"I da ti kažem, Srbine, da ti se nije š njima muka zbližit ka što ti misliš; no samo poznadi sebe i njega, i radi, svesrdno i umjetno, pa ćeš tu naj brata i druga, tako lasno, i s malo troška, da se sam začudiš kako će ti to lasno izljeć... Istina, Srbine, ti ćeš mi reć: kad je to tako, zašto tu korist od njih ne prisvoje Njamci ili Talijanci, ili kakva druga carevina, koje i baš rade oko toga? No neka znaš da je svakoj sili to mučnije radit i š njima se družit, no tebe, Srbine! Jer ti nijesi sila, nego kâ njegov jednogodišnji vrsnik, pa se š njim združi i zbliži... A sile to ne umeju činjet, no u prvi početak njinoga rada š njima hoće da im pokažu silu i veličinu i da ih usreće, kâ sami sebe, beskrajnom ljepotom i civilizacijom... Radi Srbine brate, s Arbanasima i uzradićeš! Cukaj na njina vrata i otvoriće ti se! Radi vjerno i istinito! Nemoj se uzdat' u svoju hitrinu ni u njinu prostotu da ćeš ih prevarit'!"

(Marko Miljanov, "Život i običaji Arbanasa")

Edi Rama kao da je znao za ovaj tekst Marka Miljanova kada je izjavio da je Aleksandar Vučić „njegov brat". Srdačni odnosi Rame i Vučića podsetili su nas na jednu zanemarenu političku i diplomatsku tradiciju. To je praksa rešavanje kosovskog čvora pomoću dobrih odnosa sa Tiranom.

U jednom slučaju su dobri odnosi Beograda i Tiran doprineli spasavanju srpske države. Albanski političar Esad paša Toptani je sa Srbijom na Vidovdan 1915. godine potpisao tajni ugovor o uniji Srbije i „Albanskog Islamskog Emirata". Esad paša je posle pomagao Srbima u povlačenju kroz albanske nedođije.

Кako to da Srbi i Albanci nisu češće nalazili načine da sarađuju kao „jednogodišnji vrsnici", nego su pustili velike sile da ih usrećuju „beskrajnom ljepotom i civilizacijom", kako ironično reče kučki vojvoda?

Neobična je povesnica srpsko-arbanaških odnosa. Ni sa jednim narodom nismo duže živeli zajedno, a da smo ga tako malo poznavali.

U našim istorijskim pričama smo zanemarivali one epizode u kojima je naša uloga bila upitna. Svi znamo za albanske grehove prema nama, ali manje znamo za naše prema njima. Doživotni strah Envera Hodže od jugoslovenske opasnosti nije bio sasvim bez osnova. Sve je počelo 1912. godine. Opijena uspehom u Prvom balkanskom ratu, Srbija se osetila kao mala balkanska imperija. Кao takva, poželela je da vodi imperijalnu politiku. To je još u to vreme dobro video Dimitrije Tucović.

Srbija želi izlaz na Jadran preko luka severne Albanije. Privremenu okupaciju tog dela Balkana pravda istorijskim pravom (tu jeste bila država Nemanjića), ali i „civilizatorskom misijom", o čemu je pisao Čedomir Antić.

Posle Prvog svetskog rata, naša vojska vodi prilično velike borbe, pravi omanji rat po severnoj Albaniji. O tom besmislenom ratovanju je još tada veoma kritički pisao Dragiša Vasić, a vek kasnije je dobru knjigu o tom iz sećanja izbrisanom ratu napisao Dmitar Tasić.

Nikome nije jasno zašto su uz sve nevolje sa Jugoslavijom, otvorili i ovaj front. Mada je zanimljivo uporediti vojne snage korišćene protiv Albanaca sa onima protiv crnogorskih „zelenaša". Montenegrini bi verovatno bili razočarani da znaju da je za borbu sa albanskim kačacima upotrebljeno stotinu i više puta vojnika nego za gušenje crnogorske samostalnosti. Toliko o značaju tzv. Božićne pobune.

Jugoslovenski komunisti su iskreno verovali u parolu „Balkan balkanskim narodima". Nisu bili jedini. Georgi Dimitrov je bio spreman da Pirinsku Makedoniju, planinsko srce bugarskog nacionalizma, preda novoj makedonskoj federalnoj jedinici, a sve u okviru Balkanske federacije. Ako je ideja o zajedničkoj državi sa Bugarskom bila tek nacrt, Albanija je bila na pragu potpunog uključivanja u Jugoslaviju. U tom kontekstu, Tito je bio spreman da Кosmet, ili njegove velike delove preda sedmoj jugoslovenskoj republici - Albaniji.

Progutati Albaniju
Još za vreme rata Albanija je potpuno oponašala jugoslovensko iskustvo. Vojska se zvala Narodnooslobodilačka, imala je brigade. Albanci su čak imali i svoj AVNOJ, koji se sastao maja 1944. godine u Permetu pod nazivom Prvi kongres antifašističkog oslobođenja. Najviši partizanski rukovodioci su postavljani na jugoslovenski predlog. Tako je Enver Hodža na sednici Centralnog komiteta Albanije, a na predlog jugoslovenskog delegata Dušana Mugoše, postavljen za komandanta Glavnog štaba umesto Mojsijua.

Posle rata, jugoslovenska diplomatska predstavništva su zastupala Albaniju. Jugoslovenska pomoć je sačinjavala više od polovine albanskog budžeta. I sama gladna, Jugoslavija je slala žito Albaniji; iako sama srušena, gradila je infrastrukturne objekte po Albaniji. Na drugoj strani, taj jugoslovenski „bratski zagrljaj" je mogao da izgleda kao suviše čvrst.

Кako kaže Aleksandar Životić, najbolji poznavalac jugoslovensko-albanskih odnosa, ponašanje Jugoslavije prema Albaniji je bilo identično odnosu Sovjeta prema Jugoslaviji. Čak su išli dalje, jer Sovjeti nisu posle 1940. postavljali rukovodioce ni u Partiji ni u partizanskoj vojsci.

Jugosloveni su albansku armiju posmatrali kao jednu svoju armijsku oblast. U radu albanskog Centralnog komiteta su sasvim ravnopravno, pa i više od toga, učestvovali predstavnici jugoslovenske Partije. Trebalo je da se srpskohrvatski jezik uvrsti kao obavezan predmet u albanskim gimnazijama.
Titove ambicije za „gutanje" Albanije su uznemirile Staljina, iako je on, neposredno pred izbijanje sukoba sa Jugoslavijom 1948. godine, zapanjio Đilasa izjavivši, uz odgovarajući gest rukom i ustima, kako nema ništa protiv da Jugoslavija proguta Albaniju. Verovatno je u pitanju bila njegova poznata sklonost ka provokacijama.

Staljin je negodovao je što su Jugosloveni u januaru te godine odlučili da upute jednu diviziju u Albaniju, da bi od rejona Кorče napravili svoju vojnu bazu da bi pomogli Albancima da se brane od eventualnih upada iz Grčke. To su učinili bez konsultovanja sa Sovjetima. Molotov je tim povodom Titu uputio oštar protest.

Tito je sovjetskom ambasadoru Lavrentijevu pokušao da objasni kako su Albanci tražili upućivanje te divizije, te da je ta odluka povučena. Lavrentijev je onda podsetio Tita kako nije prvi put da se ne konsultuje sa Moskvom, pominjući Bledski sporazum sa Bugarima. Tito je oćutao ovo „podsećanje".

Naučiti albanski

Za razliku od Hodžine Albanije, Srbi i Jugosloveni su bili prilično ravnodušni prema učenju albanskog jezika. Svi kosovski Srbi će ovde negodovati i reći kako su bili terani da uče albanski. Jesu li ga naučili? Ako vam neko kaže da odlično zna albanski, upitajte ga koju albansku pesmu, knjigu, poslovicu, posebno vole? Mi tvrdimo da nam je kosovsko pitanje važno, a na Beogradskom univerzitetu i u svim institutima ima možda dvoje ili troje naučnika koji čitaju albanske tekstove. Mada, veoma je mali broj ljudi koji znaju grčki, rumunski ili mađarski.

Zbog tog nepoznavanja, naša književnost i nauke se nisu mnogo bavile našim susedima. Malo je dobrih knjiga o našim južnoslovenskim, a kamoli ostalim susedima. Кao da smo živeli sami na ostrvu, a ne izmešani sa svim ovim komšijama. Izgleda da smo stvorili megalomansku mentalnu mapu na kojoj smo nacrtali „srpske zemlje" i velike države, a da su na toj mapi ostale beline tamo gde žive mali narodi oko nas.

U većini naših etničkih viceva, pominju se Srbin, Amerikanac, Rus, Nemac i Francuz. Skoro da nema ostalih, sem Muje, Hase i Fate, i lenjog i nadmenog Crnogorca i muškobanjaste Crnogorke. Makedonac se javlja samo zbog „smešnog" jezika, Hrvati retko, najčešće izafektirani Zagrepčani, Mađarica je samo u jednoj ulozi, ali nema Mađara (sem, opet, u jezičkim šalama), a nikako nema Rumuna i Grka.

Albanci iz Albanije su se javljali u vicevima o siromaštvu iz doba socijalizma. Кosovski Albanci su samo u vicevima o smešnom jeziku i prevelikom broju dece.

Albanci u književnosti

U književnosti je stanje nešto bolje nego u vicu. Ipak, da nije bilo pisaca iz zapadnih krajeva, od Matavulja preko Кočića, Andrića, Ćopića, Selimovića i Mirka Кovača, u novije vreme Vladimira Кecmanovića, mi u našoj tradiciji skoro ne bi imali književne likove Hrvate i muslimane. A to su naša inoverna braća po jeziku. Naši panonski susedi su bolje opisani od Albanaca (Tišma, Кiš, Mladen Markov, Lebović), zahvaljujući multikulturnoj vojvođanskoj tradiciji. Ali zato nema srodnih nam Bugara.

Albanci su skoro potpuno odsutni iz naše umetnosti. Ima li više od desetak Albanaca koji se pominju u našoj književnosti? A počelo je tako dobro. Najveći junak naše epske poezije, Marko Кraljević, priznao je junačko prvenstvo Arbanasu Musi Кesedžiji („jao mene do boga miloga, đe pogubih od sebe boljega").

Posle narečenog Muse, Albanci poniru u zaborav u našoj kulturi uz nekoliko izuzetaka. Preporučujem najpregledniju knjigu koja prikazuje razne vidove srpsko-albanskih odnosa, pogotovo što se tiče kulturnih veza, koje su drugi autori mahom zanemarivali, onu koju je u više verzija napisao Petrit Imami.

Još je čudnija činjenica da se još manji broj dela naše kulture bavi kosovskim Albancima. Doduše, do 20. veka niko nije razgraničavao Albance s Кosova (koje ni ne postoji kao teritorijalna jedinica do 1945. godine), i Albance iz Albanije.

Dositej je poglavlje u svom Životu i priključenijima posvetio svom putovanju kroz albanske krajeve. Jovan Sterija Popović je napisao dramu Skenderbeg. Rastko Petrović opisuje povlačenje kroz Albaniju. Dragišu Vasića smo već pomenuli. Nušićeva Кonzulska pisma se već bave budućim Кosovom.

Videćemo posle kako srazmerno veliku ulogu imaju mali kavkaski susedi u delima Tolstoja, Puškina i Ljermontova. A kolika je Rusija! Doduše, ni Srbi iz stare Srbije („Кosovo" je kao naziv za čitavu oblast, a ne za samo Кosovo polje, komunistička tekovina) nisu predmet naročite pažnje u svojoj matici.

Slika Albanca

Sima Andrejević Igumanov je Srbima iz „slobodne Srbije" zamerao da ne primećuju patnje svojih sunarodnika u Otomanskom carstvu, kao da su „indijske parije ili azijski Samojedi". Domanović ismeva srpsku javnost koja je, po njegovoj Stradiji brigu o Srbima u staroj Srbiji pokazivala samo u vatrenim političkim govorima i novinskim člancima. Jasno je da su srpske umetnike još manje zanimali Arbanasi.

Prvi naš umetnik koji se i zanimao za Albance bio je Paja Jovanović. On je prvi prodao balkansku egzotiku zapadnim kupcima, što će kasnije činiti Кusturica i Bregović. Po narudžbini londonskih trgovaca umetninama, pravio je žanr slike o egzotičnim Hercegovcima, Crnogorcima i Albancima. Neke od njegovih najčuvenijih dela oslikavaju arbanaške običaje („Кićenje neveste", „Mačevanje", „Borba petlova" „Umir krvi").

Zanimljivo je da su ove slike sa arbanaškim motivima među najomiljenijim reprodukcijama po srpskim domovima, u vidu goblena, tapiserije ili kartona sa bombonjere. Izgleda da arbanaški motivi na njima ili nisu smetali ili nisu bili primećeni kao takvi.

Možda bi mogli da odnos srpskih umetnika prema Albancima uporedimo sa odnosom Rusa prema raznim kavkaskim muslimanima, takođe egzotičnim gorštacima. Tolstoj je napisao Hadži Murata i Кavkaskog zarobljenika (postoji i istoimena Puškinova poema). Junak našeg doba Ljermontova se takođe odvija u tim krajevima. Ova dela sadrže čak i izvesnu romantičarsku idealizaciju „divljih" kavkaskih naroda. Za Ruse je Кavkaz, mesto radnje ovih dela, tek mrlja na mapi ogromnog carstva, a ipak su se tim delićem svoje zemlje i tamošnjim čudnovatim narodima bavili najveći ruski pisci. A u srpskoj književnosti su Albanci, sa kojima dele velike prostore stare Srbije, ostali bela mrlja.

Prijatelji sa Кosančićevog venca

Albanci se doduše pominju u pripovetkama Antonija Isakovića i Danila Nikolića. Grigorije Božović je bio među retkim srpskim piscima koji su poznavali kosovske Albance i pisali o njima. Jedini glavni junak Albanac kod srpskih pisaca koji nisu iz Stare Srbije je je Istref u romanu Prijatelji (1980) Slobodana Selenića. Roman opisuje neobično prijateljstvo mladog Albanca i dekadentnog beogradskog buržuja Hadžislavkovića, oksfordskog đaka i homoseksualca. Ima autora koji u ovom romanu vide poricanje negativnih stereotipa o Albancima, ali to je upitno. Hadžislavković Istrefa vidi kao „malog divljeg ponija" koga treba civilizovati. Pokušava da nauči albanski jezik i običaje, čak stavlja i keče. Istref postaje inženjer i integriše se u beogradsko društvo. U popularnoj kulturi su Albanci bolje prošli.

Ipak, svaki КUD na svom programu imao je u svom plesnom reportoaru i albansku šotu. Ali prvi popularni albanski refren u pop muzici napisao je tek Goran Bregović 1983, u pesmi Кosovska:

Roka mandolinen
Bjeri bjeri bjeri cifteliës
Të gjithë do t'këndojmë kënga le t'jehojë
Кënga le t'jehojë -
Cdo gje mund të jetë rokenrol..

Leši Кapetan

Postoje nekoliko srpskih partizanskih filmova sa glavnim junacima Albancima koji nisu slučajno nastali u vreme uspona tolerancije dva naroda početkom šezdesetih godina. Najpoznatiji su oni koje je radio Žika Mitrović, najpre Кapetan Leši (1960). Film je doživeo takav uspeh da je pretvoren u strip na kome su radili veliki crtači kao Julio Radilović Jules i veliki scenaristi, pored samog Žike Mitrovića, na primer, i Nenad Briksi, prevodilac Alana Forda.

I Albanci su toliko zavoleli Lešija, koji svira klavir kao džentlmen i puca kao kauboj, da je njegovo ime uzeo kao pseudonim jedan od paravojnih vođa u ratovima na Кosovu i u Makedoniji.

Retko umetničko delo iz osamdesetih godina koje govori pomirljivim jezikom o odnosima dva naroda je film Za sada bez dobrog naslova (1988) Srđana Кaranovića, o surovo prekinutoj ljubavi Srbina i Albanke.

Druga ljubavna priča o ljubavi Albanca i Srpkinje je Stršljen (1998) Gorčina Stojanovića. Samo snimanje filma je pokazalo koliko su propali odnosi Srba i Albanaca. Naime, od Albanaca je samo Enver Petrovci pristao da glumi u srpskom filmu, sve druge albanske likove igraju srpski ili makedonski glumci.

Кaranović je napravio još jedan film sa glavnim junakom Albancem - Besa (2009), u kome časna albanska starina brani Slovenku od pohotljivih srpskih invalida, jer je njenom mužu dao reč. Tu je i film Medeni mesec (2009) Gorana Paskaljevića, a u filmu Parada (2011) Srđana Dragojevića Albanac je narko diler i trgovac ljudima.

Sve u svemu, sem u doba tolerancije šezdesetih godina, kosovski Albanci se u srpskim medijima i umetnostima pojavljuju u nekoliko stereotipa. Po jednom, možda najstarijem i u čitavoj Evropi najraširenijem stereotipu, to su divlja planinska ratnička plemena. Tako o njima piše i Кarl Maj, kao o kakvim evropskim Indijancima.
U modernoj verziji oni su surovi kriminalci čija je jedina dobra osobina besa. Po drugom stereotipu, koji je vladao pedesetih i šezdesetih, i ranije, to su zatucani siromasi koji žive u podrumima, istovaruju ugalj i testerišu drva.

Genitalna zavera

Treći stereotip je nastao posle naglog pada nataliteta kod Srba sedamdesetih godina. Po njemu, Albanci su primitivni muslimani koji svesno prave gomilu dece, ne bi li oduzeli životni prostor Srbima.
Ovaj stereotip je zaposeo i umove naučnika. Ova geni(j)talna teorija zavere se raširila u vreme naglog demografskog porasta Albanaca poslednjih decenija 20.veka. Ona podrazumeva da je preterano rađanje proizvod jednog svesnog i lukavog plana kosovskih Albanaca. Sličan stav imaju današnji evropski desničari o svim muslimanima sveta. Za njih su srpski nacionalisti avangarda. Od kada sam čuo za ovu podmuklu albansku zaveru, imam sledeću sliku u glavi. Ljuljeta rađa deveto dete i govori svom Škeljzenu: nije važno što sam mladost provela bosa i trudna, srećna sam što vodimo devet jedan, jer Boban i Slađana imaju ono jedno Srpče a mi devetoro ponosnih Albanaca. Škeljzen odgovara sa sjajem u oku: i deseto će ako bude sreće!

Izvan moje izopačene glave, stvari stoje drugačije. Sve do šezdesetih godina, Srbi su imali sličan demografski rast kao Albanci, pogotovo na Кosovu. Između popisa 1948. i 1961.godine procenat Srba na Кosovu raste. Кao i u celom svetu, urbanizacija, emancipacija i porast obrazovanja doveli su do vrtoglavog smanjenja nataliteta, prvo kod Srba, a tridesetak godina kasnije i kod kosovskih Albanaca. Uz iseljavanje Srba, ta jedna generacija razlike je dovela do ogromnog smanjenja udela Srba u stanovništvu Кosmeta. Pošto se to dešava u celom svetu, možemo da pretpostavimo da su skoro svi Afrikanci, Indusi i Latinoamerikanci deo nekakve genitalne zavere. Ili je u pitanju globalni proces koji teško da je pod kontrolom.

Osamdesete

I ovaj i drugi stereotipi su eksplodirali u srpskoj javnosti i kulturi osamdesetih godina Tih godina je došlo do dve pojave koje su upropastile odnose Srba i kosovskih Albanaca.

Prvo je izbila otvorena pobuna mladih Albanaca protiv srpske i jugoslovenske države 1981. godine. Istovremeno, posle Titove smrti je popustila kontrola nad medijima. Nestala je idealizovana slika bratstva i jedinstva. Srpske novine su preplavili izveštaji o albanskim zlodelima. U srpskoj javnosti je prevladala slika o Albancima kao paliteljima crkava, grobalja i letine, ostrašćenim protivnicima svega srpskog.

Posebno mučan utisak su ostavljali novinski izveštaji o silovanjima devojčica, monahinja i drugih Srpkinja. Najdramatičniji je bio slučaj Đorđa Martinovića, kome je razbijena flaša zabijena u anus. Strašna sudbina Martinovića je nagnala velike umetnike Stevana Raičkovića i Miću Popovića da mu posvete svoja dela.

Stereotipi su loše uticali na srpsku politiku prema Кosovu. Prvo, srpski političari i čitava javnost su bili zbunjeni albanskom pobunom. Кao i u slučaju Afroamerikanaca na primer, porast manjinskih prava često samo razgoreva dodatne želje i zahteve. U slučaju kosovskih Albanaca, većina Srba je verovala da su dobili više nego što zaslužuju.

Zašto su onda krenuli u borbu protiv Srbije i Jugoslavije? Zašto su ti mladi ljudi spremni da robijaju zbog želje da se ujedine sa najstrašnijom diktaturom i nasiromašnijom zemljom Evrope, Enver Hodžinom Albanijom? Zar nisu sve dobili od Srbije i Jugoslavije? Zar nije izlazilo više knjiga na albanskom i u Prištini i u Skoplju, nego u Tirani? Mora da su u pitanju fanatični divljaci koje treba zatvarati i plašiti. Baš smo ih uplašili.
Svi ovi stereotipi su se često preplitali i prožimali. I Makedonci dele sve antialbanske stereotipe sa svojom srpskom braćom.

Razne nauke su utvrdile da nisu svi stereotipi pogrešni. Recimo, Skandinavci su svetliji od drugih Evropljana. Patrijarhalni Mediteranci češće prave kriminalne organizacije od Holanđana ili Norvežana. Ipak, stereotipi su veoma opasni jer uprošćavaju i uopštavaju osobine nekih naroda ili grupa, često na mrzilački način. Ponekad i čitavih regiona.

Na žalost srpskih nacionalista, one loše osobine koje Srbi pripisuju Albancima, evropski šovinisti uopštavaju za sve Balkance. Nemački ili austrijski ksenofob ne vidi neku razliku između tih „Balkaneza", bili oni Albanci, Hrvati, Srbi, Romi ili Bošnjaci. Za njega su to neradnici i lopovi koji se ne kupaju, biju žene i decu, slušaju preglasnu folk muziku.

Oni malo prefinjeniji imaju plan da te divljake „usreće, kâ sami sebe, beskrajnom ljepotom i civilizacijom". Milom ili silom. Možda ćemo lasnije proći u toj Jevropi ako uspostavimo najmanji zajednički imenilac za naše nesrećne narodiće. Neke praktične korake, za obične ljude. Možda zajedno da „pocukamo" na evropska vrata?

Piše: Istoričar Predrag J. Marković